OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

OKMD Family | การนอนอย่างมีประสิทธิภาพ

333 ครั้ง | 5 มิถุนายน 2565
เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า การนอนเป็นการพักผ่อนที่ดีที่สุด แต่...ท่านทราบหรือไม่ว่า การนอนของเรานั้นมีคุณภาพดีแล้วหรือยัง และเราควรต้องนอนอย่างไร เพื่อที่จะส่งผลดีต่อสุขภาพของเราได้มากที่สุด

ไปติดตามรับฟังถึง  ปัจจัยที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการนอนกัน ว่ามีอะไรบ้าง รวมไปถึงท่านอนต่าง ๆ ที่จะทำให้การนอนของเรามีประสิทธิภาพ พร้อมตื่นมารับเช้าวันใหม่ด้วยความสดชื่น โดย หญิง ชลนิดา สุขการเพียร