OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

OKMD Family | การสร้าง Dashboard ด้วย Google Data Studio

492 ครั้ง | 24 เมษายน 2565
หลายท่านรู้จักและคุ้นชินกับการใช้งาน Google เป็นอย่างดี วันนี้จะพาไปทำความรู้จักเครื่องมืออีกตัวที่น่าสนใจของ Google นั่นคือ Google Data Studio ซึ่งจะช่วยเรื่องติดตาม วิเคราะห์ และแสดงตัวชี้วัด ความสำเร็จของงานในรูปแบบของภาพ ทำให้คุณ update ข้อมูลได้อย่างสม่ำเสมอ แบบ real time กันเลย

ไปทำความรู้จักความแตกต่างระหว่าง Dashboard และ Report และเรียนรู้ประโยชน์ในการใช้งานของ Google Data Studio กับ ดร.ไก่ เกียรติพร หวังภัทรพงศ์