OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

OKMD Family | Food Therapist

341 ครั้ง | 30 ธันวาคม 2564
ปัจจุบันนี้คนไทยต้องผจญกับโรคเรื้อรังมากขึ้นทั้ง เบาหวาน ความดัน ไขมันสูง และมะเร็ง ส่วนมากมักจะเกิดจากอาหารการกินที่ไม่ถูกหลักโภชนาการ ส่วนอาหารที่ถูกหลักโภชนาการมักจะมีรสชาติไม่อร่อย!!

รู้หรือไม่ว่า เทรนด์อาหารสุขภาพ เทรนด์ของคนรักสุขภาพ รวมทั้งกระแสการใส่ใจสุขภาพกำลังมาแรง เทรนด์การกินอาหารเป็นยา มาพร้อมกับการบำบัดโรคด้วยการทานอาหารเป็นที่สนใจเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

ไปทำความรู้จักกับ Food Therapist หรือ นักโภชนาการบำบัด กับ ดร.ไก่ เกียรติพร หวังภัทรพงศ์ และสุ พัทธ์ธีรา สร้อยสุมาลี