OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

OKMD Family | โซเดียมแฝงในอาหาร

633 ครั้ง | 27 พฤษภาคม 2565
รู้หรือไม่?  โซเดียมไม่ได้มีอยู่เฉพาะในเกลือหรืออาหารที่มีรสเค็มเท่านั้น  แต่ยังมีอยู่ในรูปแบบอื่นด้วย หรือเรียกอีกอย่างว่า “โซเดียมแฝง” ซึ่งโซเดียมเหล่านี้อาจไม่ได้มีรสชาติเค็ม จึงทำให้เราบริโภคโซเดียมเข้าไปจำนวนมากโดยไม่รู้ตัว และเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคต่างๆ ตามมา  

เก๋ พนิตชนก บุญศิริ จะมาแนะนำให้รู้จักโซเดียมแฝงและอาหารหลากหลายชนิดที่มีส่วนประกอบของโซเดียมแฝง เพื่อจะได้รู้เท่าทันและป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากโรคที่มีสาเหตุจากการบริโภคโซเดียมมากเกินไป
Tags : OKMD, OKMDFamily