OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

OKMD Family | ฮีทสโตรก ในน้องหมา

408 ครั้ง | 24 มกราคม 2565
ฮีทสโตรก (Heat Stroke)  หรือ โรคลมแดด  โรคอันตรายที่พบได้บ่อยกับน้องหมาในช่วงหน้าร้อน เกิดจากการอยู่ท่ามกลางอากาศร้อนนานเกินไปจนภาวะร่างกายมีอุณหภูมิสูงกว่าปกติ  หากไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีก็อาจทำให้เกิดอันตรายถึงแก่ชีวิตได้  
.  
รายการ OKMD Family  วันนี้นำเสนอวิธีการดูแลน้องหมาในหน้าร้อนเพื่อป้องกันน้องหมาแสนรักของคุณให้ห่างไกลจากโรคฮีทสโตรก โดยสุ พัทธ์ธีรา สร้อยสุมาลี และเก๋ พนิตชนก บุญศิริ