OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

OKMD Family | รู้แพ้..รู้ชนะ สร้างทักษะชีวิตให้ลูกสตรอง

485 ครั้ง | 2 พฤษภาคม 2565
เมื่อมีการแข่งขัน ย่อมมีทั้งผู้แพ้ และผู้ชนะ ....  ผู้ชนะก็ดีใจ ผู้แพ้ก็เสียใจและผิดหวังเป็นเรื่องธรรมดา แต่... สำหรับเด็กๆ แล้ว การยอมรับความพ่ายแพ้ย่อมไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะทำให้เด็กเข้าใจและจัดการความรู้สึกของตนเองได้  

ปัญหาคือ ... คุณพ่อคุณแม่จะทำอย่างไร ที่จะฝึกฝนให้เด็กๆ เรียนรู้ที่จะรับมือกับความรู้สึกพ่ายแพ้นั้น

ดังนั้น... การให้โอกาสเด็กๆ เรียนรู้ความพ่ายแพ้ในสถานการณ์ต่างๆ จะช่วยทำให้เด็กมีภูมิคุ้มกัน และทักษะชีวิตที่ดีในการใช้ชีวิตในโลกปัจจุบันที่มีการแข่งขันสูง

เรามาเรียนรู้ 5 วิธีการที่จะช่วยให้ คุณพ่อคุณแม่สามารถสอนให้เด็กๆ ได้รู้จักความพ่ายแพ้อย่างเข้าใจ ยอมรับได้ และแสดงออกอย่างเหมาะสมเมื่อผลที่ได้ไม่เป็นไปอย่างที่คาดหวัง โดย อ้อ อารีย์รัชต์ ชวกาญจนกิจ