OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

OKMD Family | น้ำมันสำหรับทำอาหาร

429 ครั้ง | 21 มีนาคม 2565
ไขมัน เป็นสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกาย ทำหน้าที่เป็นแหล่งพลังงาน ช่วยให้ความอบอุ่น และจำเป็นต่อกระบวนการดูดซึมวิตามินต่างๆ เพื่อให้ร่างกายนำไปใช้งาน แต่ชนิดไขมันในน้ำมันพืชที่เราใช้ทำอาหารกันทุกวันนี้ มีอะไรบ้าง 
.
รายการ OKMD Family วันนี้ จะพาท่านไปรู้จักกับน้ำมันพืชชนิดต่างๆ และ วิธีการนำมาใช้ที่ถูกต้อง โดย หญิง ชลนิดา สุขการเพียร