OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

OKMD Family | 3 ที่เที่ยว เรียนรู้สำหรับครอบครัว

392 ครั้ง | 15 พฤษภาคม 2565
การเรียนรู้สำหรับเด็กเกิดได้ทุกที่ ทุกเวลา ครอบครัวเป็นด่านแรกที่จะช่วยสร้างประสบการณ์ในการเรียนรู้ให้กับเด็กๆ การท่องเที่ยวถือเป็นการสร้างประสบการณ์ที่ดีสำหรับเด็ก เพราะเด็กได้รับความสุข สนุกสนาน เพลิดเพลิน และขณะเดียวกัน การท่องเที่ยวยังสามารถพาเด็กๆ ได้ไปเรียนรู้สิ่งต่างๆ ในโลกที่กว้างขึ้น

การท่องเที่ยวเชิงความรู้ จึงเป็นประสบการณ์ดีๆ ที่ทุกครอบครัวควรได้มีโอกาสในการสัมผัสด้วยตนเอง มีสถานที่เที่ยวมากมาย ที่กำลังรอให้คุณพ่อ คุณแม่พาเด็กๆ ไปร่วมค้นหาความรู้ควบคู่กับความสนุก เรามารู้จักสถานที่ท่องเที่ยวสำหรับครอบครัว กับ อ้อ อารีย์รัชต์  ชวกาญจนกิจ