OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

OKMD Family | Signal for help ช่วยฉันด้วย

451 ครั้ง | 3 เมษายน 2565
รายการ OKMD Family วันนี้ จะมาแนะนำให้รู้จักกับสัญญาณมือที่สำคัญ เป็นภาษาสากลที่สื่อความหมายว่า “ช่วยด้วย” หรือ Signal for help มาให้ได้รู้จักและชักชวนให้ทุกคนช่วยกันบอกต่อออกไปให้รับรู้ทั่วกัน  เพราะไม่แน่ว่าสักวันหนึ่งสัญญาณมือนี้อาจช่วยชีวิตใครสักคนที่คุณรู้จักให้ปลอดภัยจากภัยอันตรายที่อยู่รอบตัวแบบที่คุณคาดไม่ถึงกับ เก๋ พนิตชนก บุญศิริ