OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

อาหารชาวเล ยำปลาหลังเขียว

683 ครั้ง
บัณทิตา ทองปิด

แนวคิด
บ้านของเราอยู่ใกล้ทะเลเลยอยากจะนำเสนออาหารที่เราเห็นมาตั้งแต่เด็กๆซึ่งเป็นอาหารพื้นถิ่นของคนที่นี้และอยากให้คนภายนอกได้เห็นเกี่ยวกับวิถีชีวิตและอาหารการกินของชาวประมง

ส่วนของ VDO จะทำเป็นแนว Vlog เปิดฉากมาก็ด้วยวิวทะเลอ่าวไทยตอนเช้าๆและจะพาทุกคนไปชมวิธีหาวัตถุดิบในการเอามาทำอาหารโดยเราจะไม่บอกชื่อวัตถุดิบก่อนเมื่อเราได้วัตถุดิบมาก็จะบอกประโยชน์ของตัววัตถุดิบหลักคือปลาหลังเขียวเมื่อมาถึงที่บ้านเราจะบอกชื่อเมนูที่เราจะทำก็คือยำปลาหลังเขียวซึ่งเป็นอาหารพื้นถิ่นของคนภาคใต้ที่อยู่ใกล้ทะเลเพราะเมนูนี้ต้องใช่ปลาที่มีความสดมากๆเพราะถ้าเอาปลาที่ไม่สดก็จะมีความคาวและรสชาติไม่อร่อยโดยจะให้เห็นขั้นตอนตั้งแต่การทำปลาพาไปเก็บผักและโชว์วัตถุดิบแต่ละอย่างที่จะเอามาทำยำปลาหลังเขียว

วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้คนต่างถิ่นได้รู้จักอาหารพื้นถิ่นของคนใต้
2.เพื่อให้คนที่สนใจไปลองทำเมนูนี้ดู