OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

อู้วหู้ว กล้วยบวชชี

414 ครั้ง
ศุภษา  ย่องสุ้นเจริญ
รุ่นประชาชนทั่วไป (อายุไม่เกิน60ปี)

แนวคิดจากการรีวิวอาหารในครั้งนี้ อาหารที่นำมารีวิวในวันนี้เป็นของหวาน คือกล้วยบวชชี เป็นขนม
หวานไทยชนิดหนึ่งที่ขึ้นชื่อ และมีรสชาติที่อร่อย ทำรับประทานได้ง่าย ๆขั้นตอนไม่เยอะเลยเลือกที่จะนำมารีวิวในครั้งนี้ ส่วนตัวเป็นคนชอบทานกล้วยบวชชีเป็นประจำ เลยคิดว่าการนำของหวานกล้วยบวชชี มารีวิวให้ชมวัตถุดิบ ให้เรียนรู้วิธีขั้นตอนการทำจะเหมาะสมกับตนเองที่สุด และอยากนำสิ่งเหล่านี้มาเผยแพร่ให้แก่ทุกคนได้เรียนรู้ เป็นต้น