OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

น้ำพริกเผาสามยาย

464 ครั้ง
รักษา ฉ่ำจิตต์
ทีมU2T ตำบลบ่อกระดาน
รุ่นประชาชนทั่วไป (อายุไม่เกิน60ปี)

น้ำพริกเผาสามยายเกิดจากการรวมตัวกันของคุณยายละออง คุณยายอนงค์ และคุณยายจำเนียร ในตำบลบ่อกระดาน อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี  ที่ได้เรียนรู้จากกลุ่มพัฒนาชุมชนของ สจ.สังเวียน เมื่อเรียนรู้สำเร็จ คุณยายจึงได้ตั้งกลุ่มขายน้ำพริกเผาขึ้นในหมู่บ้าน ด้วยกระบวนการผลิตที่เรียบง่าย เพื่อเป็นรายได้เสริมให้แก่คุณยาย ต่อมาจึงได้มีการพัฒนาสูตรน้ำพริกเผาให้มีรสชาติกลมกล่อม ครบ 3 รส เปรี้ยว หวาน เค็ม และเผ็ดกำลังดี สามารถรับประทานกับข้าวสวยร้อนๆได้เลย หรือนำไปประกอบอาหารที่ใช้น้ำพริกเผาเป็นเครื่องปรุง และพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้มีความน่าสนใจและทันสมัยเพื่อเข้าสู่ตลาดออนไลน์ น้ำพริกเผาสามยายจึงเป็นอาหารที่เกิดจากความรักของคุณยายทั้งสาม ในตำบลบ่อกระดาน