OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

ความรู้กินได้

ชุดความรู้กินได้ สามารถแบ่งได้เป็น 7 หมวดหมู่ ดังนี้

หอมแดง

หอมแดงเป็นพืชผักที่คนไทยนิยมนำมาใช้ปรุงอาหาร เป็นส่วนประกอบของเครื่องแกงไทยแทบทุกชนิด  มีการใช้หอมแดงในอาหารไทยตำหรับต่างๆ มากมาย

อ่านเพิ่มเติม

มหัศจรรย์พันธุ์มะเขือ 5 ยอด

การปลูกมะเขือ 5 ชนิดในต้นเดียวโดยการขยายพันธุ์ด้วยวิธีเสียบกิ่งนั้น

อ่านเพิ่มเติม

มะพร้าวน้ำหอม

มะพร้าวน้ำหอมถูกนำไปแปรรูปเป็นขนม ของว่าง  เครื่องดื่ม  เครื่องใช้ และอื่นๆ ทำให้มีความต้องการมะพร้าวน้ำหอมมาก

อ่านเพิ่มเติม

น้ำหมักมูลสุกรสร้างเงิน

น้ำหมักมูลสุกร เป็นปุ๋ยทางใบที่ทำให้พืชโดยเฉพาะข้าวมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว เพิ่มผลผลิตได้ดี ช่วยแก้ปัญหากลิ่นมูลสุกรจากฟาร์มหมูที่ไปรบกวนชุมชน
โดย ฐิติฌาภรณ์  พงศ์จันทร์

อ่านเพิ่มเติม

ผลิตเครื่่องเล่นดนตรีพื้นบ้าน "สะล้อ"

“สะล้อ” เป็นเครื่องดนตรีที่ใช้เล่นประจำภาคเหนือ เป็นสัญลักษณ์ของดนตรีพื้นบ้านล้านนา ปัจจุบันผู้ผลิตเครื่องดนตรีพื้นบ้านล้านนาเริ่มมีจำนวนน้อยลง ในขณะที่โรงเรียนและสถานศึกษาต่างๆ ได้มีหลักสูตรเพื่อการอนุรักษ์การเล่นดนตรีพื้นบ้านล้านนา เครื่องดนตรี “สะล้อ” จึงไม่เพียงพอต่อความต้องการของบุคคลที่ต้องการเล่นดนตรีพื้นบ้านและที่ต้องการศึกษา

อ่านเพิ่มเติม

การทำเครื่องเงินชนเผ่า

โดย นายพิเชฐ  สายบัวพัตร์

อ่านเพิ่มเติม

การท่องเที่ยว คาร์บอนต่ำ

การท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่ำ เป็นการลดการใช้เชื้อเพลิงคาร์บอน หันมาศึกษาหาความรู้จากธรรมชาติ กินอยู่เรียบง่าย

อ่านเพิ่มเติม

เส้นทางเห็ดโคนน้อย

เห็ดโคนน้อยหรือเห็ดถั่วสามาถเพาะเลี้ยงได้ มีรสชาติใกล้เคียงกับเห็ดโคน
โดย นางสาวศิรินภา ธงภักดี

อ่านเพิ่มเติม


Pages: Prev. 1 2 3 4 5 6 Next

ศูนย์ความรู้กินได้