OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

ความรู้กินได้

ชุดความรู้กินได้ สามารถแบ่งได้เป็น 7 หมวดหมู่ ดังนี้

ธุรกิจ Catering ขนมไทย

เมื่อวัฒนธรรมการกินโดนอิทธิพลต่างชาติครอบงำ คนส่วนใหญ่จึงหันไปนิยมอาหารหรือขนมต่างชาติ  แต่ขนมไทยมีเสน่ห์ในตัว สามารถนำมาปรับรูปร่าง หน้าตา ให้ทันสมัย แปลกตา ใส่ไอเดียใหม่ๆ ลงไป จึงทำให้ธุรกิจ Catering ขนมไทยมีบทบาทในยุคปัจจุบัน

อ่านเพิ่มเติม

การเลี้ยงต่อหัวเสือ

การเลี้ยงต่อหัวเสือเป็นอาชีพที่ใช้ต้นทุนต่ำ รายได้สูง และใช้ทักษะความรู้ที่สามารถเรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นอาชีพเสริมที่สามารถทำควบคู่กับอาชีพหลักในการเพิ่มรายได้ให้ครอบครัว ชุมชน

อ่านเพิ่มเติม

ไม้กวาดถอดด้าม

โดย วราลักษณ์ จีรัตน์โส

อ่านเพิ่มเติม

ลูกประคบสมุนไพรสด

สมุนไพรไทยจัดเป็นพืชเศรษฐกิจชนิดหนึ่งที่ต่างประเทศค้นคว้าเพื่อนำไปพัฒนาเป็นยารักษาโรคและมีหลายประเทศที่นำสมุนไพรไทยไปปลูกและทำการค้าขายแข่งกับประเทศไทย

อ่านเพิ่มเติม

ธุรกิจ ซัก อบ รีด

ร้านซัก อบ รีด เป็นธุรกิจบริการที่มีความต้องการสูงเพราะอำนวยความสะดวกและตอบสนองวิถีชีวิตสังคมเมือง (Urbanization)

อ่านเพิ่มเติม

ข้าวไรซ์เบอรี่ อินทรีย์

จากปัญหาราคาข้าวตกต่ำจนทำให้เกิดโครงการรับจำนำข้าว จากรัฐบาลเพื่อช่วยเหลือชาวนา จึงเกิดผลทำให้ชาวนาไทยหันไปปลูกข้าวเบาหรือข้าวอายุสั้นเพื่อเร่งผลผลิตให้
ทันเพียงพอต่อรอบการรับจำนำ

อ่านเพิ่มเติม

ชา DIY

ปัจจุบันประชาชนนิยมดื่มชาเพื่อสุขภาพในรูปแบบต่างๆ แต่ผู้คนส่วนใหญ่ยังคงนิยมดื่มชาในรูปแบบเดิมๆ อีกทั้งเกิดการแข่งขันทางการตลาดสูงขึ้น

อ่านเพิ่มเติม

เครื่องจักสานล้านนาเสริมมงคล

สภาพภูมิประเทศ ศิลปวัฒนธรรม ขนบประเพณี ภาษาพูด ภาษาเขียน และศาสนาของภาคเหนือก็เป็นองค์ประกอบสำคัญที่ทำให้เครื่องจักสานของภาคเหนือมีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง

อ่านเพิ่มเติม


Pages: Prev. 1 2 3 4 5 6 Next

ศูนย์ความรู้กินได้