OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

ธุรกิจ ซัก อบ รีด

11205

เมื่อวิถีชีวิตสังคมเมืองขยายตัว โอกาสของธุรกิจบริการก็เติบโตตามไปด้วย


ผลวิจัยของศูนย์ธนาคารกสิกรไทยพบว่า ในปี 2560 แนวโน้มตลาดอสังหาริมทรัพย์ ในเขตพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล รวมทั้งส่วนภูมิภาคที่เป็นหัวเมืองทางเศรษฐกิจ และหัวเมืองรองทางเศรษฐกิจเช่น เชียงราย อุดรธานี ปราจีนบุรีอาทิ เชียงใหม่ ขอนแก่น นครราชสีมา ชลบุรี ภูเก็ต และสงขลา คาดว่าจะโตขึ้นถึง 4-5 % และจะขยายตัวต่อเนื่องหลังการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี 2558


นักลงทุนและแรงงานในกลุ่มอาเซียนเข้ามาซื้อและเช่าอสังหาริมทรัพย์เพิ่มขึ้นถึง 20% และในปัจจุบันภาพรวมของตลาดคอนโดมิเนียมทั่วประเทศเปิดใหม่ในปี 2559 นี้ ไม่ต่ำกว่า 100,000 ยูนิต โดยแนวโน้มของคอนโดในกรุงเทพฯ ส่วนใหญ่ จะขยายตัวไปตามแนวรถไฟฟ้า BTS, MRT และ Airport Link หลายสาย โดยเฉพาะโซนฝั่งธนบุรีขยายตัวมากถึง 126% และพื้นที่รอบนอกฝั่งสุขุมวิทก็ขยายตัวกว่า 50%


ปัจจุบัน ผู้อยู่อาศัยในแหล่งชุมชนสังคมเมืองต้องดำเนินชีวิตอย่างเร่งรีบ ผู้หญิงต้องทำงานนอกบ้านเพื่อหารายได้เสริมจึงต้องการความคล่องตัว ต้องการสิ่งอำนวยความสะดวกสบายจึงทำให้บุคคลเหล่านี้หันมาใช้บริการ ซัก อบ รีด โดยกลุ่มคนเหล่านี้ยอมจ่ายเงินเพื่อซื้อความสะดวกสบาย ธุรกิจ ซัก อบ รีด จึงเป็นธุรกิจทองสำหรับผู้ที่ต้องการเป็นประกอบธุรกิจเพื่อสร้างรายได้ให้กับครอบครัว

ดาวน์โหลดเอกสาร (pdf ขนาด 7632.29 KB)

ความรู้กินได้อื่นๆ

ธุรกิจ Catering ขนมไทย

ธุรกิจ Catering ขนมไทย

เมื่อวัฒนธรรมการกินโดนอิทธิพลต่างชาติครอบงำ คนส่วนใหญ่จึงหันไปนิยมอาหารหรือขนมต่างชาติ  แต่ขนมไทยมีเสน่ห์ในตัว สามารถนำมาปรับรูปร่าง หน้าตา ให้ทันสมัย แปลกตา ใส่ไอเดียใหม่ๆ ลงไป จึงทำให้ธุรกิจ Catering ขนมไทยมีบทบาทในยุคปัจจุบัน
ธุรกิจ ซัก อบ รีด

ธุรกิจ ซัก อบ รีด

ร้านซัก อบ รีด เป็นธุรกิจบริการที่มีความต้องการสูงเพราะอำนวยความสะดวกและตอบสนองวิถีชีวิตสังคมเมือง (Urbanization)
ชา DIY

ชา DIY

ปัจจุบันประชาชนนิยมดื่มชาเพื่อสุขภาพในรูปแบบต่างๆ แต่ผู้คนส่วนใหญ่ยังคงนิยมดื่มชาในรูปแบบเดิมๆ อีกทั้งเกิดการแข่งขันทางการตลาดสูงขึ้น

ศูนย์ความรู้กินได้