ค้นหา

 
ค้นหาจาก: tags — urbanization [x]
ผลการค้นหา 1 รายการ

ธุรกิจ ซัก อบ รีด

... เป็นธุรกิจบริการที่มีความต้องการสูงเพราะอำนวยความสะดวกและตอบสนองวิถีชีวิตสังคมเมือง (Urbanization) เมื่อวิถีชีวิตสังคมเมืองขยายตัว โอกาสของธุรกิจบริการก็เติบโตตามไปด้วย ผลวิจัยของศูนย์ธนาคารกสิกรไทยพบว่า ...
Pages: 1