OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

ความรู้กินได้

ชุดความรู้กินได้ สามารถแบ่งได้เป็น 7 หมวดหมู่ ดังนี้

นาข้าวหอมมะลิอินทรีย์สุรินทร์

ข้าวหอมมะลิอินทรีย์สุรินทร์ อาหารหลักของคนไทยที่มาทำให้บริสุทธิ์ปลอดจากสารพิษเจือปน

อ่านเพิ่มเติม

แปลงปลูกผักลอยน้ำ

แปลงปลูกผักลอยน้ำตามสั่ง เรื่องราวการอนุรักษ์ธรรมชาติด้วยวิธีวัตถุดิบง่ายๆ ใกล้ตัวคุณ

อ่านเพิ่มเติม

ปลูกผักส่งร้านอาหารเวียดนาม

ปลูกผักส่งร้านอาหารเวียดนาม อีกหนึ่งอาชีพที่น่าสนใจ เหมาะสำหรับกระแสรักสุขภาพในปัจจุบัน

อ่านเพิ่มเติม

คนเลี้ยงชันโรง

เรื่องราวของคนเลี้ยงผึ้งขนาดเล็กที่ออกมาเชิญชวนให้ได้รู้จักอีกหนึ่งอาชีพที่น่าสนใจ รวมไปถึงกรรมวิธีการผลิตขั้นตอนอันพิถีพิถัน เพื่อให้ได้ผลผลิตมีคุณภาพ คือ น้ำผึ้งชันโรง 

อ่านเพิ่มเติม

Box Set อาหารพื้นเมืองน่าน

Box Set อาหารพื้นเมืองน่าน จะตอบสนองกลุ่มคนรุ่นใหม่เมืองน่านที่ต้องการความรวดเร็วและสะดวกสบาย

อ่านเพิ่มเติม

ขนมงานบุญ เมืองน่าน

ขนมงานบุญเป็นเอกลักษณ์และวัฒนธรรมท้องถิ่น ขนมแต่ละชนิดมีเรื่องราวความเป็นมา ความประณีตวิจิตรบรรจงในรูปลักษณ์  

อ่านเพิ่มเติม

ข้าวแต๋นน้ำแตงโม

ข้าวแต๋นเป็นขนมพื้นบ้านหรืออาหารว่างของชาวภาคเหนือในประเทศไทย ที่แสดงออกถึงเอกลักษณ์และภูมิปัญญาพื้นบ้าน

อ่านเพิ่มเติม

สารพัดเมนูแปรรูปเห็ด

เห็ดเป็นอาหารที่มีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคแต่มีอายุค่อนข้างสั้นจึงต้องแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า

อ่านเพิ่มเติม


Pages: 1 2 3 4 5 6 Next

ศูนย์ความรู้กินได้