OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

แปลงปลูกผักลอยน้ำ

4849 | 2 ตุลาคม 2562
แปลงปลูกผักลอยน้ำตามสั่ง เป็นเรื่องราวการอนุรักษ์ธรรมชาติด้วยวิธีวัตถุดิบง่ายๆ ใกล้ๆ ตัวคุณ โดยเนื้อเรื่องจะเล่าผ่านชายหนุ่มผู้หนึ่ง ผ่านกรรมวิธีต่างๆ รวมถึงวัสดุอุปกรณ์ว่ามีความจำเป็นต้องใช้อะไรบ้าง ในคลิปวิดีโอนี้ได้บอกปัญหาอุปสรรค ตลอดจนวิธีการจำหน่ายและต่อยอดธุรกิจประเภทนี้ เพื่อสร้างงาน สร้างเงิน ให้กับผู้ที่กำลังมองหาอาชีพดีๆ พร้อมกับอุนรักษ์ธรรมชาติอีกด้วย เพียงคลิกเข้าไปดูอาชีพดีๆ นี้อาจเหมาะกับตัวคุณ

ความรู้กินได้อื่นๆ

นาข้าวหอมมะลิอินทรีย์สุรินทร์

นาข้าวหอมมะลิอินทรีย์สุรินทร์

ข้าวหอมมะลิอินทรีย์สุรินทร์ อาหารหลักของคนไทยที่มาทำให้บริสุทธิ์ปลอดจากสารพิษเจือปน
แปลงปลูกผักลอยน้ำ

แปลงปลูกผักลอยน้ำ

แปลงปลูกผักลอยน้ำตามสั่ง เรื่องราวการอนุรักษ์ธรรมชาติด้วยวิธีวัตถุดิบง่ายๆ ใกล้ตัวคุณ
ปลูกผักส่งร้านอาหารเวียดนาม

ปลูกผักส่งร้านอาหารเวียดนาม

ปลูกผักส่งร้านอาหารเวียดนาม อีกหนึ่งอาชีพที่น่าสนใจ เหมาะสำหรับกระแสรักสุขภาพในปัจจุบัน
คนเลี้ยงชันโรง

คนเลี้ยงชันโรง

เรื่องราวของคนเลี้ยงผึ้งขนาดเล็กที่ออกมาเชิญชวนให้ได้รู้จักอีกหนึ่งอาชีพที่น่าสนใจ รวมไปถึงกรรมวิธีการผลิตขั้นตอนอันพิถีพิถัน เพื่อให้ได้ผลผลิตมีคุณภาพ คือ น้ำผึ้งชันโรง 

ศูนย์ความรู้กินได้