OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

ความรู้กินได้

ชุดความรู้กินได้ สามารถแบ่งได้เป็น 7 หมวดหมู่ ดังนี้

ธุรกิจ Catering ขนมไทย

เมื่อวัฒนธรรมการกินโดนอิทธิพลต่างชาติครอบงำ คนส่วนใหญ่จึงหันไปนิยมอาหารหรือขนมต่างชาติ  แต่ขนมไทยมีเสน่ห์ในตัว สามารถนำมาปรับรูปร่าง หน้าตา ให้ทันสมัย แปลกตา ใส่ไอเดียใหม่ๆ ลงไป จึงทำให้ธุรกิจ Catering ขนมไทยมีบทบาทในยุคปัจจุบัน

อ่านเพิ่มเติม

ธุรกิจ ซัก อบ รีด

ร้านซัก อบ รีด เป็นธุรกิจบริการที่มีความต้องการสูงเพราะอำนวยความสะดวกและตอบสนองวิถีชีวิตสังคมเมือง (Urbanization)

อ่านเพิ่มเติม

ชา DIY

ปัจจุบันประชาชนนิยมดื่มชาเพื่อสุขภาพในรูปแบบต่างๆ แต่ผู้คนส่วนใหญ่ยังคงนิยมดื่มชาในรูปแบบเดิมๆ อีกทั้งเกิดการแข่งขันทางการตลาดสูงขึ้น

อ่านเพิ่มเติม



ศูนย์ความรู้กินได้