OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

ธุรกิจ Catering ขนมไทย

16158 | 17 ธันวาคม 2558
             ขนมไทยเป็นเอกลักษณ์ด้านวัฒนธรรมประจำชาติที่มีชื่อเสียง แสดงให้เห็นถึงความละเอียดอ่อนประณีตในการทำ ตั้งแต่การคัดเลือกวัตถุดิบ วิธีการทำที่วิจิตรบรรจง พิถีพิถันเรื่องรสชาติ สีสัน ความสวยงาม กลิ่นหอม และมีรูปลักษณะชวนรับประทาน นอกจากนั้นยังแฝงความหมายที่เป็นมงคลไว้อย่างแนบเนียน
ขนมไทยนิยมทำกันทุกภาค มีหลายประเภททั้ง ต้ม หุง นึ่ง ทอด จี่ ปิ้ง ผิง และอบ  เพื่อนำไปใช้ในงานสำคัญต่างๆ ยกตัวอย่างเช่น งานเลี้ยงพระหรืองานมงคล นิยมใช้ขนมจากไข่ และขนมตระกูลทอง เช่น ฝอยทอง ทองหยิบ ทองหยอด

             ธุรกิจ Catering ขนมไทย เกิดจากแนวความคิดว่าขนมไทยสามารถนำมาพัฒนาเพื่อให้มีความร่วมสมัย และเพิ่มโอกาสทางการตลาดที่สอดคล้องกับการใช้ชีวิตในปัจจุบัน เช่น บริโภคขนมชั้นกับชา หรือกาแฟ ในช่วงอาหารว่าง (Tea Time) ทดแทนการบริโภคขนมฝรั่งที่มีปริมาณแคลอรี่สูง และเป็นการสืบทอดค่านิยมการใช้ขนมไทยในงานพิธีและงานเทศกาล เช่น  เทศกาลสงกรานต์ เข้าพรรษา สารทไทย  ในพิธีกรรม เช่น ทำบุญเลี้ยงพระ  พิธีแต่งงาน  พิธีบวงสรวง  สังเวยเทพยดาพระภูมิ ธุรกิจ Catering จึงมีบทบาทในยุคปัจจุบัน เพราะคนต้องการความสะดวกสบาย และความรวดเร็ว เนื่องจากวิถีชีวิตรีบเร่ง

ธุรกิจ Catering ขนมไทย

ดาวน์โหลดเอกสาร (pdf ขนาด 5944.78 KB)

ความรู้กินได้อื่นๆ

ธุรกิจ Catering ขนมไทย

ธุรกิจ Catering ขนมไทย

เมื่อวัฒนธรรมการกินโดนอิทธิพลต่างชาติครอบงำ คนส่วนใหญ่จึงหันไปนิยมอาหารหรือขนมต่างชาติ  แต่ขนมไทยมีเสน่ห์ในตัว สามารถนำมาปรับรูปร่าง หน้าตา ให้ทันสมัย แปลกตา ใส่ไอเดียใหม่ๆ ลงไป จึงทำให้ธุรกิจ Catering ขนมไทยมีบทบาทในยุคปัจจุบัน
ธุรกิจ ซัก อบ รีด

ธุรกิจ ซัก อบ รีด

ร้านซัก อบ รีด เป็นธุรกิจบริการที่มีความต้องการสูงเพราะอำนวยความสะดวกและตอบสนองวิถีชีวิตสังคมเมือง (Urbanization)
ชา DIY

ชา DIY

ปัจจุบันประชาชนนิยมดื่มชาเพื่อสุขภาพในรูปแบบต่างๆ แต่ผู้คนส่วนใหญ่ยังคงนิยมดื่มชาในรูปแบบเดิมๆ อีกทั้งเกิดการแข่งขันทางการตลาดสูงขึ้น

ศูนย์ความรู้กินได้