ค้นหา

 
ค้นหาจาก: tags — Catering [x]
ผลการค้นหา 2 รายการ

Box Set อาหารพื้นเมืองน่าน

... อาหารพื้นเมืองน่านยังมีแนวทางพัฒนาต่อยอดไปได้อีกหลายทาง เช่น พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นอาหารสำเร็จรูปพร้อมทาน จัดทำ Catering อาหารพื้นเมืองเพื่อสุขภาพที่ครบวงจร จัดกิจกรรมการทำอาหารพื้นเมืองน่าน โดยเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ...

ธุรกิจ Catering ขนมไทย

... แต่ขนมไทยมีเสน่ห์ในตัว สามารถนำมาปรับรูปร่าง หน้าตา ให้ทันสมัย แปลกตา ใส่ไอเดียใหม่ๆ ลงไป จึงทำให้ธุรกิจ Catering ขนมไทยมีบทบาทในยุคปัจจุบัน ขนมไทยเป็นเอกลักษณ์ด้านวัฒนธรรมประจำชาติที่มีชื่อเสียง ...
Pages: 1