OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

สารพัดเมนูแปรรูปเห็ด

11904 | 19 ตุลาคม 2560
          เห็ดเป็นอาหารประเภทโปรตีนที่ดี สามารถใช้แทนเนื้อสัตว์สำหรับคนที่งดกินเนื้อสัตว์ นอกจากนั้นเห็ดยังมีคุณค่าทางอาหารมากมายไม่ว่าจะเป็น การป้องกันโรคมะเร็ง โรคหัวใจ ลดคลอเรสเตอรอลในเส้นเลือด หรือยังช่วยในระบบขับถ่าย เพราะเห็ดมีสารอาหารที่พบได้สูงกว่าเนื้อสัตว์บางชนิด เช่น สารเบต้า-กลูแคน ไฟเบอร์ กรดอะมิโน จึงทำให้เห็ดเป็นที่ต้องการของผู้บริโภค แต่เห็ดเป็นผลผลิตที่มีอายุค่อนข้างสั้น ต้องมีการเก็บเกี่ยว การเก็บรักษา รวมถึงการถนอม เพื่อให้สามารถใช้เห็ดได้ประโยชน์สูงสุด และในกรณีที่เห็ดมีปริมาณมากเกินกว่าตลาดจะรับได้ การเก็บรักษาและการถนอมไว้อย่างเดียวคงไม่พอ จึงต้องแปรรูปเห็ดเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าให้แก่เห็ดนั้นๆ และต่อยอดอาชีพการเพาะเห็ดของเกษตรกร
          การแปรรูปเห็ดเป็นผลิตภัณฑ์ 5 ชนิด ได้แก่ ข้าวเกรียบเห็ด เห็ดสมุนไพร เห็ดสวรรค์ ลูกชิ้นเห็ด และแหนมเห็ด
ความรู้ทักษะต่างๆในการแปรรูปมี ดังนี้
  1. การคัดเลือกวัตถุดิบ
  2. กรรมวิธีการแปรรูป
  3. การบรรจุผลิตภัณฑ์
  4. มาตรฐานการพัฒนาผลิตภัณฑ์เห็ดแปรรูปเพื่อการจำหน่าย
  5. การสร้างตลาดและการหาตลาดใหม่
แต่ละผลิตภัณฑ์มียอดขาย ดังนี้ ข้าวเกรียบเห็ด ร้อยละ 40 เห็ดสมุนไพร ร้อยละ 30 เห็ดสวรรค์ ร้อยละ 15 ลูกชิ้นเห็ด ร้อยละ 10 และแหนมเห็ด ร้อยละ 5 
ผลิตภัณฑ์เห็ดแปรรูปทั้ง 5 ชนิด ยังมีอนาคตที่สดใส แต่เพื่อความมั่นคงและยั่งยืนก็ควรสร้างแนวทางการพัฒนาอาชีพ เช่น การเพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ตอบสนองตลาด การปรับปรุงบรรจุภัณฑ์ใหม่ให้ดึงดูดความสนใจของผู้บริโภค เป็นต้น
ดาวน์โหลดเอกสาร (pdf ขนาด 4662.10 KB)

ความรู้กินได้อื่นๆ

Box Set อาหารพื้นเมืองน่าน

Box Set อาหารพื้นเมืองน่าน

Box Set อาหารพื้นเมืองน่าน จะตอบสนองกลุ่มคนรุ่นใหม่เมืองน่านที่ต้องการความรวดเร็วและสะดวกสบาย
ขนมงานบุญ เมืองน่าน

ขนมงานบุญ เมืองน่าน

ขนมงานบุญเป็นเอกลักษณ์และวัฒนธรรมท้องถิ่น ขนมแต่ละชนิดมีเรื่องราวความเป็นมา ความประณีตวิจิตรบรรจงในรูปลักษณ์  
ข้าวแต๋นน้ำแตงโม

ข้าวแต๋นน้ำแตงโม

ข้าวแต๋นเป็นขนมพื้นบ้านหรืออาหารว่างของชาวภาคเหนือในประเทศไทย ที่แสดงออกถึงเอกลักษณ์และภูมิปัญญาพื้นบ้าน
สารพัดเมนูแปรรูปเห็ด

สารพัดเมนูแปรรูปเห็ด

เห็ดเป็นอาหารที่มีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคแต่มีอายุค่อนข้างสั้นจึงต้องแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า

ศูนย์ความรู้กินได้