OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

มะพร้าวน้ำหอม

23337 | 5 มิถุนายน 2560
มะพร้าวน้ำหอม เป็นพืชเศรษฐกิจที่นิยมในการบริโภคสดและส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศ ตลอดจนใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม ทำให้มีความต้องการมะพร้าวน้ำหอมในปริมาณสูงขึ้น มะพร้าวน้ำหอมของไทยเป็นการกลายพันธุ์มาจากมะพร้าวพันธุ์ต้นเตี้ยสีเขียวที่เรียกว่า หมูสีเขียว พื้นที่ที่เหมาะในการปลูกคือ ภาคกลาง โดยเฉพาะแถบอำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม รวมทั้งจังหวัดสมุทรสาคร ฉะเชิงเทรา ราชบุรี สมุทรสงคราม สภาพแวดล้อมมีส่วนทำให้คุณภาพน้ำหอมคงความหอมอยู่

การสร้างสวนมะพร้าวให้ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่า ต้องทำให้ถูกต้องตั้งแต่การเลือกสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม การคัดเลือกพันธุ์ เพาะชำ คัดเลือกหน่อ การปลูก ตลอดจนการดูแลรักษา เช่น สถานที่ปลูกมะพร้าวควรเป็นดินร่วน ฝนตกสม่ำเสมอ อุณหภูมิและแสงแดดเหมาะสม ผลที่ใช้ทำพันธุ์ควรโตได้ขนาด แก่จัด เพาะในแปลงให้แตกหน่อ ถึงฤดูฝนจึงย้ายหน่อมาปลูกในหลุมปลูก ใส่ปุ๋ยเคมีสูตรต่างๆ ตามอายุของต้นมะพร้าวซึ่งคำนวณจากผลการวิเคราะห์ดิน ใส่ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยพืชสด กำจัดวัชพืช แมลงศัตรูพืช และโรคพืชอย่างเหมาะสม ขณะต้นมะพร้าวยังเล็กควรปลูกพืชที่อายุสั้น เช่น สับปะรด ถั่ว ฟักทอง เมื่อมะพร้าวอายุ 12-15 ปี ควรปลูกพืชยืนต้นที่ชอบร่มเงา เช่น กาแฟ พริกไทย อาจเลี้ยงผึ้ง วัว ควาย ซึ่งจะช่วยเพิ่มผลผลิตของมะพร้าวจากการเพิ่มอินทรีย์วัตถุมากขึ้นได้

มะพร้าวน้ำหอม จำหน่ายหลายรูปแบบ เช่น น้ำมะพร้าวแช่เย็น มะพร้าวทั้งผลซึ่งปอกตัดแต่ง มะพร้าวเผา วุ้นน้ำมะพร้าวซึ่งเป็นผลจากการหมักด้วยเชื้อแบคทีเรีย วุ้นที่ได้มีลักษณะเป็นก้อนหรือเยื่อเหนียว มีชื่ออื่นๆ ว่า วุ้นน้ำส้ม วุ้นน้ำสวรรค์ ลูกมะพร้าวหรือลูกพร้าว เป็นต้น ซึ่งเป็นที่ต้องการทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยเฉพาะที่ญี่ปุ่น ตลาดกำลังขยายตัวอย่างรวดเร็ว เพราะถือว่าเป็นอาหารสุขภาพ ความต้องการที่เพิ่มขึ้น ทำให้การทำสวนมะพร้าวน้ำหอมมีอนาคตที่ดี สามารถสร้างรายได้อย่างยั่งยืน





ดาวน์โหลดเอกสาร (pdf ขนาด 5045.10 KB)

ความรู้กินได้อื่นๆ

นาข้าวหอมมะลิอินทรีย์สุรินทร์

นาข้าวหอมมะลิอินทรีย์สุรินทร์

ข้าวหอมมะลิอินทรีย์สุรินทร์ อาหารหลักของคนไทยที่มาทำให้บริสุทธิ์ปลอดจากสารพิษเจือปน
แปลงปลูกผักลอยน้ำ

แปลงปลูกผักลอยน้ำ

แปลงปลูกผักลอยน้ำตามสั่ง เรื่องราวการอนุรักษ์ธรรมชาติด้วยวิธีวัตถุดิบง่ายๆ ใกล้ตัวคุณ
ปลูกผักส่งร้านอาหารเวียดนาม

ปลูกผักส่งร้านอาหารเวียดนาม

ปลูกผักส่งร้านอาหารเวียดนาม อีกหนึ่งอาชีพที่น่าสนใจ เหมาะสำหรับกระแสรักสุขภาพในปัจจุบัน
คนเลี้ยงชันโรง

คนเลี้ยงชันโรง

เรื่องราวของคนเลี้ยงผึ้งขนาดเล็กที่ออกมาเชิญชวนให้ได้รู้จักอีกหนึ่งอาชีพที่น่าสนใจ รวมไปถึงกรรมวิธีการผลิตขั้นตอนอันพิถีพิถัน เพื่อให้ได้ผลผลิตมีคุณภาพ คือ น้ำผึ้งชันโรง 

ศูนย์ความรู้กินได้