OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

เส้นทางเห็ดโคนน้อย

9375 | 26 ธันวาคม 2559
           เห็ดโคนมีรสชาติอร่อยเป็นที่นิยมของผู้บริโภค  แต่มีปริมาณไม่เพียงพอกับความต้องการ  เนื่องจากเพาะเลี้ยงเองไม่ได้ เกิดตามธรรมชาติในช่วงเดือนกันยายน-ตุลาคมเท่านั้น ส่วนเห็ดโคนน้อยหรือเห็ดถั่วและมีชื่อเรียกอื่นๆ ตามวัสดุเพาะ ซึ่งเห็ดชนิดนี้มีรสชาติใกล้เคียงกับเห็ดโคนและสามารถเพาะเลี้ยงได้  ปัจจุบันการเพาะเห็ดชนิดนี้เริ่มมีการผลิตแบบโรงเรือน เพื่อต้องการผลผลิตให้เพียงพอกับความต้องการในท้องตลาด การส่งเสริมอาชีพการเพาะเห็ดโคนน้อยน่าจะมีส่วนช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและสังคมฐานรากของชุมชน  ทำให้ได้รับการพัฒนาและคัดเลือกสายพันธุ์จนเป็นที่นิยมแพร่ หลายในจังหวัด เชียงใหม่ ลำปาง กำแพงเพชร ลพบุรี กาญจนบุรี เป็นต้น  สรรพคุณของเห็ดโคนน้อย พบว่า มีคุณค่าทางอาหารสูงและมีสรรพคุณทางสมุนไพร เช่น ช่วยย่อยอาหาร ลดเสมหะ ใช้ตำละเอียดพอกภายนอกบรรเทาปวดได้ ยับยั้งเซลล์มะเร็งบางชนิดได้ 90 -100 %  มีฤทธิ์ต้านเชื้อรา เป็นต้น  

          กระบวนการผลิต ไม่ยุ่งยาก ลงทุนต่ำ ผลผลิตค่อนข้างสูง สามารถเพาะบนวัสดุราคาถูก เพาะได้ตลอดปี ทั้งในพื้นที่ที่จำกัด ใช้เวลาในการเพาะสั้น ปัญหาแมลงศัตรูมีน้อย เป็นต้น  ด้านการตลาด จำหน่ายในรูปของสด ดอกตูมที่โตเต็มที่ให้แก่ตลาดสดและโรงงานแปรรูป  เห็ดโคนน้อยสามารถแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น  เห็ดโคนน้อยบรรจุขวด  แหนมเห็ด  เห็ดสวรรค์ หรืออาจพัฒนาเป็นเมนูเห็ดต่างๆ เช่น  แกงเห็ดใส่ยอดฟักทอง  ผักเห็ดโคนน้อยน้ำมันหอย  น้ำพริกเห็ดโคนน้อย เป็นต้น  ในอนาคตอาจส่งเสริมอาชีพใหม่จากการแปรรูปและการประกอบอาหารเมนูต่างๆ จากเห็ดโคนน้อย
ดาวน์โหลดเอกสาร (pdf ขนาด 9665.84 KB)

ความรู้กินได้อื่นๆ

นาข้าวหอมมะลิอินทรีย์สุรินทร์

นาข้าวหอมมะลิอินทรีย์สุรินทร์

ข้าวหอมมะลิอินทรีย์สุรินทร์ อาหารหลักของคนไทยที่มาทำให้บริสุทธิ์ปลอดจากสารพิษเจือปน
แปลงปลูกผักลอยน้ำ

แปลงปลูกผักลอยน้ำ

แปลงปลูกผักลอยน้ำตามสั่ง เรื่องราวการอนุรักษ์ธรรมชาติด้วยวิธีวัตถุดิบง่ายๆ ใกล้ตัวคุณ
ปลูกผักส่งร้านอาหารเวียดนาม

ปลูกผักส่งร้านอาหารเวียดนาม

ปลูกผักส่งร้านอาหารเวียดนาม อีกหนึ่งอาชีพที่น่าสนใจ เหมาะสำหรับกระแสรักสุขภาพในปัจจุบัน
คนเลี้ยงชันโรง

คนเลี้ยงชันโรง

เรื่องราวของคนเลี้ยงผึ้งขนาดเล็กที่ออกมาเชิญชวนให้ได้รู้จักอีกหนึ่งอาชีพที่น่าสนใจ รวมไปถึงกรรมวิธีการผลิตขั้นตอนอันพิถีพิถัน เพื่อให้ได้ผลผลิตมีคุณภาพ คือ น้ำผึ้งชันโรง 

ศูนย์ความรู้กินได้