OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

น้ำหมักมูลสุกรสร้างเงิน

28601 | 26 ธันวาคม 2559
          เกษตรกรมีความจำเป็นต้องใช้ปุ๋ยเพื่อช่วยเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร  ปุ๋ยเคมีที่นำเข้าจากต่างประเทศมีมูลค่าสูงขึ้นทุกปี  รัฐบาลจึงสนับสนุนการทำเกษตรอินทรีย์ หลีกเลี่ยงการใช้ปุ๋ยเคมี ส่งเสริมการผลิตและใช้ปุ๋ยอินทรีย์ เช่น น้ำหมักมูลสุกร ซึ่งนอกจากลดการนำเข้าปุ๋ยเคมีแล้ว ยังส่งผลดีต่อระบบนิเวศอีกด้วย น้ำหมักมูลสุกร จัดเป็นน้ำหมักชีวภาพ หรือน้ำหมักจุลินทรีย์ หรืออีเอ็มชนิดหนึ่ง  เกิดจากการย่อยสลาย มูลสุกรโดยการหมักในสภาพไร้อากาศ มีลักษณะเป็นของเหลวสีน้ำตาลเข้ม ประกอบด้วย ธาตุอาหาร ไนโตรเจน
ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม แคลเซียม แมกนีเซียม ฯลฯ  จึงใช้เป็นปุ๋ยทางใบได้ดีมาก ทำให้พืชโดยเฉพาะข้าวเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ต้านทานต่อโรคและแมลงศัตรูพืช ได้ผลผลิตมากขึ้น การทำน้ำหมักมูลสุกรจึงเป็นการลดต้นทุนการเกษตร ลดการนำเข้าปุ๋ยเคมี สร้างรายได้ทั้งแบบอาชีพหลักและอาชีพเสริม  นอกจากนี้ ยังแก้ปัญหากลิ่นมูลสุกรจากฟาร์มหมูอีกด้วย

          การทำน้ำหมักมูลสุกรทำได้ง่ายๆ ดังนี้ นำมูลสุกรแห้งบรรจุในตาข่ายไนลอน (มุ้งเขียว) แล้วแช่น้ำในอัตราส่วน 1 ต่อ 10 เช่น  มูลสุกรแห้ง 1 กิโลกรัม แช่ในน้ำ 10 ลิตร หมักทิ้งไว้ในถัง 3 วัน (ยิ่งนานยิ่งดี)  ยกถุงบรรจุมูลสุกรออกจากถัง  ใช้เป็นปุ๋ยบำรุงดินจะได้น้ำหมักที่ใสประมาณ 8 ลิตร เรียกว่า หัวเชื้อ  สามารถนำไปขยายใช้ได้ หรือจะหมักต่อก็ได้  เมื่อจะใช้ต้องเจือจางเป็น 80 - 160 ลิตร (อัตราส่วนประมาณ 1 ต่อ 20) แล้วฉีดพ่นทางใบหรือรดเป็นปุ๋ยทางดินก็ได้ตามความเหมาะสมกับชนิดของพืช

          น้ำหมักมูลสุกรที่ผลิตเพื่อจำหน่าย ได้มีการปรับปรุงบรรจุภัณฑ์จากขวดน้ำพลาสติกที่ไม่น่าสนใจและราคาต่ำเกินไป  มาบรรจุในแกลลอนขนาด 3.5 ลิตร ติดฉลากเพื่อโฆษณาและบอกประโยชน์ วิธีใช้ ซึ่งจะทำให้ขายได้ปริมาณมาก ราคาสูง และมีกำไรมากขึ้น นอกจากนี้ ยังทำปุ๋ยมูลสุกรอัดเม็ดอีกด้วยดาวน์โหลดเอกสาร (pdf ขนาด 4645.50 KB)

ความรู้กินได้อื่นๆ

นาข้าวหอมมะลิอินทรีย์สุรินทร์

นาข้าวหอมมะลิอินทรีย์สุรินทร์

ข้าวหอมมะลิอินทรีย์สุรินทร์ อาหารหลักของคนไทยที่มาทำให้บริสุทธิ์ปลอดจากสารพิษเจือปน
แปลงปลูกผักลอยน้ำ

แปลงปลูกผักลอยน้ำ

แปลงปลูกผักลอยน้ำตามสั่ง เรื่องราวการอนุรักษ์ธรรมชาติด้วยวิธีวัตถุดิบง่ายๆ ใกล้ตัวคุณ
ปลูกผักส่งร้านอาหารเวียดนาม

ปลูกผักส่งร้านอาหารเวียดนาม

ปลูกผักส่งร้านอาหารเวียดนาม อีกหนึ่งอาชีพที่น่าสนใจ เหมาะสำหรับกระแสรักสุขภาพในปัจจุบัน
คนเลี้ยงชันโรง

คนเลี้ยงชันโรง

เรื่องราวของคนเลี้ยงผึ้งขนาดเล็กที่ออกมาเชิญชวนให้ได้รู้จักอีกหนึ่งอาชีพที่น่าสนใจ รวมไปถึงกรรมวิธีการผลิตขั้นตอนอันพิถีพิถัน เพื่อให้ได้ผลผลิตมีคุณภาพ คือ น้ำผึ้งชันโรง 

ศูนย์ความรู้กินได้