OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

เมื่อเทรนด์โลกย้อนสู่ภูมิปัญญาไทย : อาหารบ้านบ้าน Case study ร้าน Attica & ครัวใบโหนด

784

ไม่แปลกที่อาหารพื้นถิ่นไทยจะกลายเป็นเทรนด์ ในกรณีของ “ครัวใบโหนด” ต้นแบบกิจการ slow food เมืองไทย ที่มีแนวคิดและวิธีการแบบเดียวกันกับ Attica ที่เน้นการปรุงอาหารด้วยวิถีดั้งเดิม ใช้วัตถุดิบท้องถิ่นที่ปลูกเอง และบางส่วนเก็บจากธรรมชาติ ช่วยรักษาความยั่งยืนทางอาหาร