ปฎิทินกิจกรรม "กระตุกต่อมคิด"

นิตยสาร OKMD

The Knowledge vol.23

 • 5 พื้นที่สาธารณะ พัฒนาคน พัฒนาเมือง
 • "สวนเบญจกิติ" เปลี่ยนตึกร้างเป็นสวนป่า พัฒนาพื้นฐานทางนิเวศของเมือง
 • ความหมายหลายมิติกับการใช้พื้นที่สาธารณะเพื่อการเรียนรู้
 • ความสำเร็จของเซ็นทรัล พาร์ค แลนด์มาร์กสุดโด่งดังและวิถีชีวิตของคนเมือง
 • เมื่อความรู้อยู่ในสวน
 • กรุงเทพฯ เขียวแค่ไหน เมื่อเทียบกับพื้นที่สาธารณะในโลก
 • เมื่อสวนเป็นมากกว่าสวน
 • ป่าชุมชน แหล่งเรียนรู้เพื่อพึ่งพากันและกันของคนและป่า
 • เช้าจรดค่ำ ดื่มด่ำความรู้จากธรรมชาติในห้องเรียนที่ไม่เคยหลับใหล ณ สวนป่ากลางกรุง
 • เรียนลัดประวัติศาสตร์ชุมชนจากสวนสาธารณะในท้องถิ่น
 • Park in the Future สวนแห่งการเรียนรู้ทั่วโลกจะหน้าตาเป็นอย่างไรในอีก 10 ปีข้างหน้า
 • การผลักดันสวนสู่พื้นที่การเรียนรู้ที่ยั่งยืน

OKMD TV

StartUp Please Ep.20 : บทสรุปข้อคิดดีๆจาก Startup รุ่นพี่ที่กำลังเติบโต

PLAY

Brain-Based Learning สอนอย่างไร ให้สมองอยากเรียน

ศูนย์ความรู้กินได้

คิดให้ไกล ไปให้เร็ว OKMD Forum

เทรนด์ต่างๆ นั้น หมายถึง “โอกาส” ความลับอุตสาหกรรม เทรนด์ไม่ใช่ประเด็น “โอกาส” ต่างหากเทรนด์เป็นเพียงแค่หนทางสู่จุดหมาย นวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ให้เกิดคุณค่า และมูลค่าความสำเร็จคำว่า “เทรนด์” และ “โอกาส” จึงเป็นที่มาของ “OKMD Fast Forward Talk คิดให้ไกล ไปให้เร็ว”โดย OKMD ได้คัดเลือก 4 เทรนด์ที่เป็นที่มาของโครงการในการสร้างมูลค่าให้แก่สังคมไทย อ่านเพิ่มเติม