บทความพิเศษ

"ส่องอนาคตธุรกิจบริการไทยในทศวรรษหน้า" (A Future Glance at the Next Decade of Service Businesses

ทอล์คพิเศษ เรื่อง “ส่องอนาคตธุรกิจบริการไทยในทศวรรษหน้า” (A Future Glance at the Next Decade of Service Businesses)  

อ่านเพิ่มเติม

"Success Stories: โอกาสธุรกิจในสาขาที่คนไทยไม่คาดคิด" (Success Stories: The Unthinkable Service Businesses)

เสวานาพิเศษ เรื่อง “Success Stories:  โอกาสธุรกิจในสาขาที่คนไทยไม่คาดคิด” (Success Stories: The Unthinkable Service Businesses)  สำหรับผู้ที่คิดจะเริ่มต้นธุรกิจแนะนำให้เริ่มจากสิ่งที่รักและชอบ ค่อยๆ ทำโดยเริ่มจากจุดเล็กๆ แต่เป็นจุดที่ชอบ ถนัดและทำได้ดี และไม่กลัวที่จะคิดต่าง เมื่อเห็นว่ามีโอกาสขยายตัวจึงค่อยขยายตัวต่อไป

อ่านเพิ่มเติม

ฉีกกรอบความคิดธุรกิจสร้างสรรค์

ทอล์คพิเศษ เรื่อง “ ฉีกกรอบความคิดธุรกิจสร้างสรรค์” โดย คุณสมชัย ส่งวัฒนา CEO และ Art Director บริษัท แอท แบงค็อก จำกัด เจ้าของแบรนด์ “ FLYNOW”

อ่านเพิ่มเติม

โลกเปลี่ยน คนเปลี่ยน : Make it Possible ด้วยตัวเราเอง

ทอล์คพิเศษ เรื่อง “โลกเปลี่ยน คนเปลี่ยน : Make it Possible ด้วยตัวเราเอง”โดย รศ. ดร.สมภพ มานะรังสรรค์ อธิการบดีสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

อ่านเพิ่มเติม

โอกาสจากการสร้างเครือข่ายธุรกิจใหม่ในจีนและ AEC

“โอกาสจากการสร้างเครือข่ายธุรกิจใหม่ในจีนและ AEC” โดย รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ นักวิชาการอิสระ

อ่านเพิ่มเติม

ความพร้อมของการท่องเที่ยวไทยเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวจีน

สาระสำคัญของหัวข้อ “ความพร้อมของการท่องเที่ยวไทยเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวจีน” โดย ดร.รุ่งโรจน์ สีเหลืองสวัสดิ์ รองประธานฝ่ายวิชาการ สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวประเทศไทย

อ่านเพิ่มเติม

กลยุทธ์ธุรกิจไทย...สู่ตลาดจีน

การสัมมนาในหัวข้อ “กลยุทธ์ธุรกิจไทย...สู่ตลาดจีน” โดย คุณไกรสินธุ์ วงศ์สุรไกร

อ่านเพิ่มเติม

โอกาสจากความเชื่อมโยงเศรษฐกิจไทย-AEC

"โอกาสจากความเชื่อมโยงเศรษฐกิจไทย-AEC"   โดย   ดร.คณิศ แสงสุพรรณ ประธานคณะกรรมการด้านวิชาการ สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง

อ่านเพิ่มเติม

AEC: โอกาสของผู้ประกอบการและคนไทยรุ่นใหม่

“AEC: โอกาสของผู้ประกอบการและคนไทยรุ่นใหม่” โดย  คุณกรกฎ  ผดุงจิตต์  รองประธานกลุ่มเหล็ก  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

อ่านเพิ่มเติม


Pages: Prev. 1 2 3 4 Next