บทความพิเศษ

Fast Forward Digital Trends: The Ookbee Vision

“Fast Forward Digital Trends: The Ookbee Vision” โดย คุณ ณัฐวุฒิ พึงเจริญพงศ์ Forbes Startup Icon ผู้ก่อตั้งและ CEO พันล้านแห่ง Ookbee

อ่านเพิ่มเติม

ทักษะ Digital Marketing + ทักษะ Tech Startup ที่เทคโนเพอร์เนอร์รุ่นใหม่ขาดไม่ได้

“ทักษะ Digital Marketing + ทักษะ Tech Startup  ที่เทคโนเพอร์เนอร์รุ่นใหม่ขาดไม่ได้”  โดย คุณจิณณ์ เผ่าประไพ  Managing Director & Partner บริษัท ซีเจ เวิร์ค จากัด (CJ WORX Digital Agency) ดิจิทัล ครีเอทีฟ เอเจนซี่ ที่ได้รับรางวัลเกียรติยศมากที่สุดในประเทศ  และคุณอรนุช เลิศสุวรรณกิจ (มิหมี) ผู้ร่วมก่อตั้งและกองบรรณาธิการ thumbsup.in.th เว็บข่าวด้านธุรกิจดิจิทัลและสื่อผู้สนับสนุนด้าน Tech Startup รายแรกๆ ของไทย

อ่านเพิ่มเติม

Fast Forward Digital Trends: The Kaidee.com Experience

“Fast Forward Digital Trends: The Kaidee.com Experience”  โดย คุณทิวา ยอร์ค  เฮดโค้ชแห่ง“ขายดี” (Kaidee)

อ่านเพิ่มเติม

"Success Stories: อิทธิพลของกระแสการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมต่อการประกอบธุรกิจยุคใหม่: Green Means Business"

เสวนาพิเศษ เรื่อง "Success Stories: อิทธิพลของกระแสการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมต่อการประกอบธุรกิจยุคใหม่: Green Means Business" ในการดำเนินธุรกิจ หรือแม้กระทั่งการดำเนินชีวิตประจำวันของมนุษย์เรา ล้วนมีผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อมไม่มากก็น้อยอยู่ทุกนาที

อ่านเพิ่มเติม

"ส่องอนาคตธุรกิจสีเขียว (A Future Glance at Green-is-the-New-Black)"

ทอล์คพิเศษ เรื่อง "ส่องอนาคตธุรกิจสีเขียว (A Future Glance at Green-is-the-New-Black)" กระแสอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในโลกธุรกิจอย่างไร โดย ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

อ่านเพิ่มเติม

"ส่องอนาคตธุรกิจ Aged Society"

ทอล์คพิเศษ เรื่อง "ส่องอนาคตธุรกิจ Aged Society "  ประเทศไทยได้เข้าสู่สังคมของผู้สูงวัยตั้งแต่ปี 2548 โดยอัตราของผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป จะเพิ่มขึ้นทุกปี แหละนี่เอง คือ จุดที่จะทำให้เกิดโอกาสทางธุรกิจสำหรับผู้สูงอายุ

อ่านเพิ่มเติม

"Success Stories :โอกาสใหม่ทางธุรกิจ... ก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ The Rise of the Elderly"

เสวนาพิเศษ เรื่อง "Success Stories :โอกาสใหม่ทางธุรกิจ... ก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ The Rise of the Elderly"  สำหรับข้อคิดในการทธุรกิจ ให้ลองไปสำรวจตลาดว่ามีสินค้าประเภทใดที่น่าสนใจแล้วนำมาทำ โดยการปัดฝุ่น สร้างสีสัน ปรับปรุงอิมเมจ ให้เกิดความน่าสนใจ และเกิดสิ่งดี ๆ กับลูกค้า

อ่านเพิ่มเติม

"ส่องเทรนด์ดิจิทัลและเทคโนโลยีเพื่ออนาคตทางธุรกิจและวิถีชีวิตใหม่" (A Future Glance at Digital Trends & Technology for Better Life & Business)

ทอล์คพิเศษ เรื่อง "ส่องเทรนด์ดิจิตอลและเทคโนโลยีเพื่ออนาคตทางธุรกิจและวิถีชีวิตใหม่" (A Future Glance at Digital Trends & Technology for Better Life & Business) ปัจจุบันอินเตอร์เน็ตได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของมนุษย์

อ่านเพิ่มเติม

"Success Stories : กลยุทธ์ก้าวสู่การเป็นผู้นำยุค Internet of Sharing Things” (Panel Discussion: Success Stories: Becoming the Leader in the Internet of Sharing Era)

Success Stories : กลยุทธ์ก้าวสู่การเป็นผู้นำยุค Internet of Sharing Things” (Panel Discussion: Success Stories: Becoming the Leader in the Internet of Sharing Era) บทบาทของ Social Media หรือสื่อสังคมออนไลน์ที่มีการตอบสนองทางสังคมได้หลายทิศทางโดยผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตนั้น

อ่านเพิ่มเติม


Pages: Prev. 1 2 3 4 Next