OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

"Success Stories: อิทธิพลของกระแสการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมต่อการประกอบธุรกิจยุคใหม่: Green Means Business"

4779

OKMD Fast Forward talk ครั้งที่ 7 คิดให้ไกลไปให้เร็ว Green Means Business ธุรกิจสีเขียวครองโลกคุณจิรายุ ตุลยานนท์ เป็นผู้ก่อตั้ง Old Bangkok Inn และ Bangkok Tree House โรงแรม Eco ริมแม่น้ำเจ้าพระยา สุดยอดแห่งคำว่า “กรีน”นอกเหนือจากด้านการบริหารงานโรงแรม คุณจิรายุมีประสบการณ์ด้านการต่างประเทศ โดยสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และได้รับทุน Fulbright ให้ไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยจอห์น ฮอปกินส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อจบการศึกษาและกลับมาประเทศไทย เขาตัดสินใจที่จะไม่รับราชการ เเต่กลับตัดสินใจเบนเข็มทิศชีวิตมาเปิดโรงเเรมเล็กๆ ชื่อ Old Bangkok Inn ร่วมกับคุณเเม่ โดยตั้งใจว่า จะให้คุณแม่มีกิจกรรมทำในวัยเกษียณ ปัจจุบันคุณจิรายุ มีธุรกิจ ดัดแปลงตึกแถวให้ดูดีภายใต้แบรนด์ Bangkok Eco


“ธุรกิจสีเขียว” หรือ Green Business หมายถึง องค์กรที่ประกอบธุรกรรม โดยมีปณิธานในการทำงานที่มุ่งอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อให้ทรัพยากรธรรมชาติทั้งหลายของโลกมนุษย์ อาทิ อากาศ ต้นน้ำ ลำธาร ป่าไม้ สัตว์ป่า พืชพันธุ์ธัญญาหาร แมลง ฯลฯ มีชีวิตอยู่ร่วมกัน ในระบบนิเวศวิทยาที่ดีที่สุด และอย่างยั่งยืนที่สุด


ในการดำเนินธุรกิจ หรือแม้กระทั่งการดำเนินชีวิตประจำวันของมนุษย์เรา ล้วนมีผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อมไม่มากก็น้อยอยู่ทุกนาที แค่อยู่กับบ้านทำอาหาร อาบน้ำแต่งตัว เข้านอน ฯลฯ ก็ล้วนสามารถสร้างมลพิษให้สิ่งแวดล้อมได้ตลอดเวลา


คุณจิรายุให้แนวคิดในการทำบ้านให้เย็นว่า มีอยู่สองแนวทาง คือ Active Cooling และ Passive Cooling แนวทางของ Active Cooling เป็นการทำให้บ้านเย็นโดยการนำเทคโนโลยีต่างๆ มาทำให้เกิดความเย็น ได้แก่ การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ส่วน Passive Cooling เป็นการทำให้บ้านเย็นโดยการใช้วัสดุ หรือการใช้ธรรมชาติมาทำให้บ้านเกิดความเย็น ซึ่งคุณจิรายุใช้วิธี Passive Cooling มาใช้กับบ้านและธุรกิจโรงแรมของตนเอง เพื่อรักษาทั้งสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ และช่วยลดสภาวะโลกร้อน ซึ่งแนวคิดนี้เองที่ทำให้เกิด Green Business ในธุรกิจโรงแรมของเขา คุณจิรายุ วิธีการที่นำมาใช้ได้แก่


  • การปลูกตไม้แนวตั้งเพื่อให้ความเย็นกับผนัง การปลูกไม้เลื้อยเพื่อปกคลุมอาคาร
  • การทำสวิทซ์เมนใหญ่ เพื่อปิดไฟฟ้าทั้งหมดในบ้าน เป็นการลดการใช้พลังงาน
  • นำสายยางไปวางไว้บนหลังคาบ้าน เพื่อรับพลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์ เมื่อเปิดน้ำใช้ก็จะได้น้ำอุ่น
  • การติดตั้งปล่องลมระบายอากาศ เพื่อช่วยระบายความร้อน
  • การติดผ้าม่าน พีวีซีด้านนอก เพื่อกันความร้อนจากภายนอก คุณจิรายุให้แนวคิดเกี่ยวกับการรักษาสภาพแวดล้อม ให้อยู่ภายใต้แนวคิด The Poop Cycle

หรือวัฎจกรมูลหรืออุจจาระ ที่คนส่วนใหญ่ไม่เคยคิดว่าท้ายที่สุดแล้วมันจะไปอยู่ที่ไหนหลังจากกดชักโครกไปแล้ว แต่หากว่าผมบอกคุณว่าส่วนใหญ่แล้วมันกลับมาอยู่ในบ้านของคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัว โดยที่วัฏจักร จะเริ่มจากอาหารที่บริโภคเข้าไป เกิดการย่อยสลายและขับถ่ายเป็นของเสีย ไหลไปตามท่อระบายน้ำ กลับไปสะสมในดินเกิดแร่ธาตุ ที่ใช้ในการเพาะปลูก ซึ่งก็จะช่วยในการปลูกพืชผลต่อไป และมูลนั้นก็จะกลับมายังบ้านของคุณในรูปของอาหาร เพื่อบริโภค และนั่นก็เป็นการเริ่มวัฏจักรอีกครั้ง ซึ่งการทำธุรกิจแบบกรีนจะต้องคิดให้เป็นวัฏจักร โดยไม่ทำลายธรรมชาติด้วยความทันสมัย เพราะความทันสมัยจะทำลายธรรมชาติ การทำธุรกิจแบบกรีน จึงต้องทำตามธรรมชาติอย่าฝืนกฏของธรรมชาติดาวน์โหลดเอกสาร (pdf ขนาด 1749.56 KB)