OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

Talk พิเศษ : สื่อ Online ... ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ได้ดีกว่า?

2891 | 27 มิถุนายน 2560
Talk พิเศษ : สื่อ Online ... ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ได้ดีกว่า?

วิทยากร - คุณนครินทร์ วนกิจไพบูลย์

ในปัจจุบันสื่อ Social Media เป็นทางเลือกแรก ๆ ที่ผู้บริโภคใช้อ่านและติดตามข่าวสาร โดยเฉพาะวัยรุ่นถึงวัยทำงาน แต่ทั้งนี้สื่ออย่าง Social Media ในประเทศไทยนั้นยังขาดความน่าเชื่อถือ หลายๆครั้งที่เราสามารถพบเห็นข่าวปลอม ข่าวลือ การสร้างกระแสสังคม จึงยังเป็นโจทย์ที่สำนักข่าวและผู้บริโภคเองยังต้องช่วยกันหาทางแก้ไขปัญหา แต่ในด้านโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์มีการเติบโตขึ้นเรื่อย ๆ แทนที่สื่อสิ่งพิมพ์เดิม ๆ หรือช่องทางอย่างโทรทัศน์ก็มีอัตราการรับชมที่ลดลง เรียกได้ว่า Social Media มีส่วนเข้ามาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหลาย ๆ อย่างของผู้บริโภค 
โดยปกติแล้วพฤติกรรมของผู้บริโภคจะไม่เปลี่ยนแปลงไป หากไม่เกิดการถูกบีบบังคับจากปัจจัยต่าง ๆ รอบตัว และสังคม ซึ่งเราอยู่ในยุคของอินเทอร์เน็ตจึงโดนผลกระทบจากอินเทอร์เน็ตในหลาย ๆ ด้าน บีบบังคับให้ผู้บริโภคต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม โดยมีปัจจัยหลักดังนี้

  • ปัจจุบันอินเทอร์เน็ตสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูล และสื่อบันเทิงได้โดยไร้ค่าใช้จ่าย เช่น ในอดีตการฟังเพลงจำเป็นต้องซื้อเทปหรือ CD แต่ปัจจุบันสามารถเข้าถึงเว็บไซต์ หรือแอพพลิเคชั่นฟังเพลงฟรี
  • การเข้ามาของสมาร์ทโฟน ซึ่งมีผลกระทบอย่างมากกับทั้งหน่วยครัวเรือนและอุตสาหกรรม พลิกโฉมโทรศัพท์มือถือให้เป็นมากกว่าโทรศัพท์
  • ระบบ Cloud  ที่สามารถฝากข้อมูลไว้และดึงนำกลับมาใช้ได้ทุกที่ เพียงแค่มีอินเทอร์เน็ต

 จากปัจจัยดังกล่าวทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในหลาย ๆ อุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็นวงการเพลง ธุรกรรมทางการเงิน ธุรกิจโรงแรม หรือแม้กระทั่งรถ Taxi ที่มีแอพพลิเคชั่นเพื่ออำนวยความสะดวกในการเรียกรถ และในวงการสื่อสารมวลชนจากการเติบโตของสื่อออนไลน์ ทำให้เกิดความแตกต่างระหว่างสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์ เนื่องจากพฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนไปดังนี้

  • ปัจจุบันข่าวสารในโลกออนไลน์มีความรวดเร็วมากกว่าสื่อสิ่งพิมพ์ ทำให้ผู้บริโภคต้องการรู้ และติดตามข่าวสารแบบทันท่วงที
  • ข่าวสารไม่ได้มาจากสำนักข่าวอีกต่อไป แต่รวมถึงทุก ๆ คนในโลกออนไลน์
  • ปัจจุบันรูปภาพและวิดีโอได้รับการดึงดูดจากผู้บริโภคมากกว่าข้อความ
  • หากข้อความมีความน่าสนใจ แม้ข้อความจะยาวเพียงใดก็สามารถดึงดูดผู้บริโภคได้
  • การแชร์มีอิทธิพลอย่างมากในโลกออนไลน์ ทำให้การมีอิทธิพลของข่าวนั้นขึ้นกับยอดแชร์

ข่าวปลอม หรือ ข่าวลือ เป็นอีกสิ่งที่เราต้องให้ความสำคัญ เนื่องจากปัจจุบันข่าวปลอมได้รับความนิยมอย่างแพร่พลายในโลกออนไลน์ รวมถึงในเรื่องของระบบบน Social Media ที่มีการสร้างให้เกิดการจำกัดข้อมูลในวงแคบ เนื่องจากระบบจะแสดงเพียงสิ่งที่เราชอบ หรือเป็นสิ่งที่เราต้องการจะเห็น ซึ่งจะทำให้เราไม่พบเห็นข้อมูล ข่าวสาร ความคิดเห็น ทัศนคติของผู้ที่คิดต่าง ทำให้ผู้คนอาจไม่ยอมรับซึ่งกันและกันในสังคม รวมถึงอาจเกิดเป็นความขัดแย้งซึ่งกันและกันมากขึ้นในสังคม ดังนั้นเราควรให้ความสำคัญอย่างยิ่งและพยายามเริ่มต้นจากตนเอง หันมายอมรับฟังความคิดเห็นต่าง ทัศนคติ มุมมองหลาย ๆ ด้าน ไม่ปิดกั้นทางความคิด รวมถึงไม่แชร์ข่าวปลอม หรือสร้างกระแสต่าง ๆ ตลอดจนช่วยกันสร้างสังคมออนไลน์ให้ดีขึ้น