OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

Talk พิเศษ DIGIVERSE (โอกาสแห่งโลกอนาคต)

4154
Talk พิเศษ DIGIVERSE (โอกาสแห่งโลกอนาคต)

วิทยากร - คุณทีปกร วุฒิพิทยามงคล (แชมป์)


โลกในทุกวันนี้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว หากพูดถึง Social Media และ Online platform จะเห็นได้ว่าวงการที่ได้รับอิทธิพลอย่างเห็นได้ชัดคือ วงการสื่อ รองลงไปคือ วงการวิทยาศาสตร์ การศึกษา การเมือง และในอีกหลายๆวงการ


ปัจจุบันคนไทยเข้าถึงอินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้นทุกปีและเมื่ออินเตอร์เน็ตเข้าถึงสูงขึ้นเช่นนี้ ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่าง แม้กระทั่งความจริง เพราะอินเตอร์เน็ตทำหน้าที่เหมือนโทรโข่ง สื่อสารข้อมูลให้คนรับรู้ข่าวสารกันได้มากขึ้น หลายคนใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อสื่อสารความคิดในแง่มุมของตัวเอง และเมื่อเกิดความคิดที่หลากหลาย หลายคนจึงเลือกเสพและสนับสนุนเฉพาะข้อมูลที่เข้ากับแนวคิดของตน โดยเรามักจะเสพสื่อที่ยืนยันความเชื่อของตนเองอยู่เสมอ


Social Media อย่าง Facebook เองก็เป็นอีกเครื่องมือหนึ่งในการสื่อสารที่เราเลือกที่จะอ่านข้อมูลที่สนับสนุนความเชื่อของเรา เมื่อเรากด Like กด Share อะไรออกไป ใน Algorithm ของ Facebook จะนำเสนอข้อมูลที่เราชื่นชอบเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เช่น เรากด Like เรื่องเกี่ยวกับการศึกษา เรื่องสุขภาพ Facebook จะเลือกและนำเสนอเรื่องนั้นๆมาให้เราเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทำให้พบเห็นข้อมูลด้านอื่นๆน้อยลง ดังนั้นเราจึงได้อ่านแต่ข้อมูลที่สนับสนุนความเชื่อของเราในทุกๆวัน


อีกด้านของการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วมาจากเทคโนโลยีต่างๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน คือเทคโนโลยีที่สามารถทำงานแทนมนุษย์ได้ ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่างๆ มากมาย มีผลกระทบกับการใช้ชีวิตของเรา เพิ่มขึ้นและเร็วขึ้นเรื่อยๆ ทำให้เราต้องเตรียมตัวรับมือกับการเปลี่ยนแปลงซึ่งสามารถทำได้ 3 ระดับดังนี้


  • ระดับบุคคล
    แต่ละคนควรจะต้องเรียนรู้ พัฒนาตนเองไปตลอดชีวิต เพื่อสร้างศักยภาพให้กับตัวเอง และควรจะหัดเขียนโปรแกรมให้ได้ในระดับหนึ่ง เพื่อสามารถสื่อสารสั่งการเทคโนโลยีได้ อีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญคือ เราควรจะตรวจสอบสิ่งต่างๆ ก่อนที่จะเราเชื่อสิ่งนั้น และสิ่งสุดท้ายคือการใช้โลกาภิวัตน์ให้เป็นประโยชน์ ยกตัวอย่างเช่น การที่เราสามารถรับงานจากต่างประเทศที่มีค่าเงินมากกว่าในประเทศ ทั้งที่มีเนื้องานเหมือนกัน เป็นต้น

  • ระดับธุรกิจ
    หลายๆธุรกิจจะต้องปรับตัวและศึกษาข้อมูลความรู้ เพื่อปรับแผนธุรกิจให้สอดคล้องกับสถานการณ์ อีกด้านหนึ่งที่ต้องให้ความสำคัญคือ ธุรกิจจะต้องมีความเป็นเลิศในด้านใดด้านหนึ่ง เพื่อสร้างความอยู่รอดต่อไป

  • ระดับชาติ
    การเตรียมพร้อมเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงด้านแรกคือ การหาความเชี่ยวชาญของตนเองให้เจอ โดยเฉพาะด้านข้อมูลข่าวสารต้องมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง เพื่อทำให้ประชากรในประเทศได้รับความรู้ความเข้าใจมากกว่าการรับฟังข่าวสารทั่วไป ด้านที่สองคือ การสร้างเครือข่ายเพื่อการเรียนรู้หรือแหล่งการเรียนรู้ใหม่ๆ เพื่อให้ประชากรสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลการเรียนรู้เหล่านี้ได้ง่าย ด้านสุดท้ายคือ พัฒนาความรู้ของอาจารย์ผู้สอนอยู่เสมออย่าง เช่น การให้อาจารย์ผู้สอนสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลวิจัยที่ปัจจุบันไม่สามารถเข้าถึงได้ เพื่อต่อยอดความรู้ใหม่ๆ ของอาจารย์ผู้สอน

ดาวน์โหลดเอกสาร (pdf ขนาด 98.01 KB)