OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

Talk พิเศษ : เศรษฐกิจ Digital … ความหวังและอนาคต

2343 | 27 มิถุนายน 2560
Talk พิเศษ : เศรษฐกิจ Digital … ความหวังและอนาคต

วิทยากร - คุณรวิศ หาญอุตสาหะ


ธุรกิจดั้งเดิมที่รอดพ้นจากการถูกทำลายโดยธุรกิจใหม่ ๆ นั้นทำได้อย่างไร หรือการจะก้าวผ่านช่วงเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงผ่านนั้นจะมีปัจจัยใดบ้างที่เราควรให้ความสำคัญ คำถามเหล่านี้กลายเป็นคำถามยอดนิยมและเป็นสิ่งที่หลาย ๆ คนให้ความสนใจเป็นอย่างมาก

Disruption (การทำลาย การขัดขวาง) ในโลกของธุรกิจนั้นมีการพูดถึงเยอะมากที่สุด เพราะยุคปัจจุบัน เราอยู่ในยุคของการเปลี่ยนผ่านของเทคโนโลยี ที่มีเทคโนโลยีใหม่ ๆ และมีประสิทธิภาพมากกว่าเปลี่ยนผ่านเข้ามา ทำให้ธุรกิจดั้งเดิมอาจต้องมีการปรับตัว หรือมีกลยุทธ์ที่สามารถอยู่รอดในยุคนี้ได้ เช่น ธุรกิจร้านเช่าวิดีโอในต่างประเทศสามารถอยู่รอดได้โดยปัจจัยดังต่อไปนี้

 • ทำธุรกิจเสมือนอสังหาริมทรัพย์ โดยการมองว่าหน้าร้านของตนสามารถต่อยอดได้ เมื่อธุรกิจไม่สามารถทำรายได้ได้ดี ก็สามารถปล่อยให้เช่าหน้าร้านต่อได้ หรือขายที่ดินต่อได้
 • เข้าถึงลูกค้าได้ตรงกลุ่มเป้าหมาย โดยเปิดหน้าร้านเฉพาะแถบผู้คนที่ชอบการเช่าวีดิโอ ไม่เปิดหน้าร้านในแถบเขตเมือง
 • ธุรกิจจ่ายค่าลิขสิทธิ์เต็มจำนวนให้กับเจ้าของค่ายหนัง ทำให้ค่ายหนังออก DVD มาเร็วกว่าบนออนไลน์ และ DVD จะมีคุณภาพเสียงที่มีประสิทธิภาพมากกว่า
 • มอบประสบการณ์ให้แก่ลูกค้าได้ดีกว่า โดยการจัดนิทรรศการสำหรับคนรักหนัง รวมถึงการให้บริการของพนักงานที่มีความเชี่ยวชาญ หรือเป็นคนรักหนังเช่นกัน สามารถแนะนำลูกค้า และพูดคุยกับลูกค้าได้เป็นอย่างดี

การทำธุรกิจเพื่อไม่ให้ถูกขัดขวางนั้น เราควรมองว่าลูกค้าต้องการผลลัพธ์ใด และเราสามารถส่งมอบผลลัพธ์นั้นได้ดีเพียงใด ไม่จำกัดวิธีการ หากเราสามารถเสนอผลลัพธ์ได้อย่างรวดเร็วและตรงความต้องการ ก็สามารถอยู่รอดในโลกของธุรกิจต่อไปได้ แต่ทั้งนี้ยังมีปัจจัยที่ธุรกิจต้องพิจารณาเพื่อประกอบการตัดสินใจดังนี้

 • เมื่อเราถูกขัดขวางจากธุรกิจอื่น เราต้องมองว่า เขามีความสามารถมากกว่าเราด้านใด
 • พิจารณาธุรกิจของตนว่า เรามีจุดแข็งทางด้านใดบ้าง
 • ในอนาคตคู่แข่งของเราจะสามารถเข้ามาขัดขวาง หรือทำลายธุรกิจของเราได้หรือไม่

ในประเทศไทยมีธุรกิจร้านเสื้อผ้าค้าปลีกเกิดขึ้น ที่สามารถรวมร้านค้าที่มีชื่อเสียงในออนไลน์มารวมไว้ในแห่งเดียวและมีนักร้อง ดารา เข้ามาเป็นหุ้นส่วนของร้านค้า โดยการเปิดหน้าร้านควบคู่กับการใช้โฆษณาผ่านสื่อออนไลน์ พร้อมกับนักร้อง ดารา ที่เป็นหุ้นส่วนมาโฆษณาให้กับร้านของตนผ่านสื่อออนไลน์ หากวิเคราะห์แล้วเราสามารถแก้ปัญหาธุรกิจร้านเสื้อผ้าค้าปลีกเดิมได้ดีกว่าดังนี้

 • แน่นอนว่าหากมีเพียงแค่ช่องทางออนไลน์ โดยไม่มีหน้าร้านจะเกิดปัญหาที่ผู้บริโภคไม่ได้ลองเสื้อผ้าก่อนซื้อ
 • เมื่อมีการรวมหลาย ๆ แบรนด์ที่มีชื่อเสียงในโลกออนไลน์ ทำให้ผู้บริโภคไม่จำเป็นต้องเสียเวลาเลือกดูร้านค้าในออนไลน์อีกต่อไป เพียงเดินทางมาที่หน้าร้าน ซึ่งเป็นหน้าร้านที่รวมเสื้อผ้าสไตล์เดียวกันไว้แล้ว
 • การแข่งขันบนโลกออนไลน์ ปัจจุบันต้องใช้ค่าใช้จ่ายที่สูงมาก เพื่อการโฆษณาร้านค้าให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้า แต่ต่อไปนี้กลุ่มร้านค้าที่ขายออนไลน์สามารถมาเช่าพื้นที่เปิดหน้าร้านในร้านดังกล่าว และลดค่าใช้จ่ายการโฆษณาบนออนไลน์ เพราะทางร้านจะทำการโฆษณาให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าของเราอยู่แล้ว
 • ค่าใช้จ่ายในการเช่าหน้าร้านน้อยกว่าการไปเช่าพื้นที่ในห้างสรรพสินค้า ทำให้ร้านเสื้อผ้ารายย่อยที่มีเอกลักษณ์ และสินค้าที่ดี แต่มีงบประมาณน้อยก็สามารถลงทุนเช่าหน้าร้านที่ดีได้

จากตัวอย่างข้างต้นสามารถแก้ปัญหาการเข้ามาขัดขวางของเทคโนโลยีใหม่ ๆ และเป็นการพึ่งพากันและกันระหว่างผู้ประกอบการ ซึ่งเป็นตัวอย่างที่ดีที่จะพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศร่วมกัน ดังนั้นปัจจุบันการเลือกใช้เครื่องมืออย่างสร้างสรรค์ และหลากหลายเป็นอีกหนึ่งส่วนสำคัญที่จะทำให้ธุรกิจสามารถอยู่รอด และเดินหน้าต่อไปได้