OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

Talk พิเศษ Creative Inspiration จากผ้าขาวม้าสู่รันเวย์

1952
Talk พิเศษ Creative Inspiration จากผ้าขาวม้าสู่รันเวย์

วิทยากร - คุณอภิเชษฐ์ เอติรัตนะ (ม๊าเดี่ยว)


เส้นทางสู่ดีไซเนอร์ชื่อดังระดับโลกของคุณม๊าเดี่ยวนั้นเริ่มต้นจากวัยเด็กที่ค้นพบตัวตนอย่างรวดเร็ว และเกิดจากความฝันเล็กๆ ของเด็กคนหนึ่งที่อยากจะประกอบอาชีพนางแบบในอนาคต อีกทั้งครอบครัวยังให้การสนับสนุนกับความใฝ่ฝันนั้น พร้อมทั้งภูมิใจในตัวตนของลูก เข้าใจและรับฟังปัญหาต่างๆ อย่างดี ในส่วนของสภาพแวดล้อมที่หล่อหลอมในสมัยเยาว์วัยนั้นก็เป็นสิ่งสำคัญ โดยเฉพาะสถานศึกษาที่มีส่วนสำคัญในการให้คำแนะนำและชี้แนวทางให้กับเยาวชน เพื่อไม่ให้กลายเป็นปัญหาของสังคม กลุ่มเพื่อนหรือสังคมก็เป็นอีกปัจจัยสำคัญในการใช้ชีวิตที่ต้องให้ความสำคัญ เพื่อให้เยาวชนนั้นสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ ไม่เกิดปัญหาทางจิตใจ หรือขัดแย้งกับสังคม


เส้นทางที่พลิกชีวิตของคุณม๊าเดี่ยวคือ การพบปัญหาในการเรียนและตัดสินใจลาออกจากโรงเรียน และเริ่มหันมาใช้ช่องทางอย่าง Social Media และ Facebook เพื่อแสดงตัวตน และสร้างสรรค์ผลงานต่างๆ โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้เห็นค่าของสิ่งต่างๆ รอบตัว ประกอบกับการสร้างสรรค์แฟชั่นด้วยธรรมชาติ โดยเส้นทางดังกล่าวไม่ได้ราบรื่นแต่อย่างใด แต่มาพร้อมทั้งคำติชมต่างๆ มากมาย แต่หากคุณม๊าเดี่ยวนั้นมุ่งมั่นในเส้นทางของตน พร้อมทั้งต้องการพิสูจน์ให้เห็นว่า นี่คือสิ่งที่รัก โดยมีปัจจัยสนับสนุนคือ ครอบครัว โดยคุณพ่อที่ให้การสนับสนุนอย่างมาก ทั้งในการถ่ายภาพ การโพสต์ท่าประกอบการถ่ายภาพ ในทุกๆขั้นตอน รวมถึงคุณแม่ก็เช่นกัน


จะเห็นได้ว่าเยาวชนคนหนึ่งจะประสบความสำเร็จได้ทั้งด้านการใช้ชีวิต และหน้าที่การงาน มีหลายๆปัจจัยเป็นสิ่งสำคัญในการหล่อหลอม รวมถึงสภาพแวดล้อมภายนอก แต่ปัจจัยที่สำคัญที่สุดคือครอบครัว ครอบครัวเป็นสถาบันที่เด็กคนหนึ่งต้องการมากที่สุดและเป็นสิ่งที่สามารถกำหนดตัวตนและการประสบความสำเร็จในชีวิตของเด็กคนนั้นได้ในอนาคต


ดาวน์โหลดเอกสาร (pdf ขนาด 98.01 KB)