บทความพิเศษ

ความท้าทายของผู้ประกอบการไทยใน AEC: มุมมองจากผู้บริหารยุคใหม่

“ความท้าทายของผู้ประกอบการไทยใน AEC: มุมมองจากผู้บริหารยุคใหม่” โดย  คุณเกรียงไกร กาญจนะโภคิน  ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม บริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จำกัด (มหาชน)

อ่านเพิ่มเติม

"ความท้าทายของผู้ประกอบการไทยใน AEC: มุมมองจากผู้บริหารยุคใหม่"

“ความท้าทายของผู้ประกอบการไทยใน AEC: มุมมองจากผู้บริหารยุคใหม่”  โดย   คุณประพัฒน์ ติยะพานิชกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยแฟชั่นพลาสติกอุตสาหกรรม จำกัด

อ่านเพิ่มเติม


Pages: Prev. 1 2 3 4