OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

ฉีกกรอบความคิดธุรกิจสร้างสรรค์

1573

ทอล์คพิเศษ เรื่อง "ฉีกกรอบความคิดธุรกิจสร้างสรรค์" โดย คุณสมชัย ส่งวัฒนา CEO และ Art Director บริษัท แอท แบงค็อก จำกัด เจ้าของแบรนด์  "FLYNOW"
FLYNOW เป็นธุรกิจแฟชั่นของคนไทยที่ประสบความสำเร็จทั้งในประเทศและในระดับนานาชาติ โดยเริ่มต้นจากงานด้านเสื้อผ้าสตรีและขยายตัวไปสู่ธุรกิจเครื่องหนัง ความสำเร็จของ FLYNOW ด้านแฟชั่นดูได้จากเสียงตอบรับจากงาน London Fashion Week จากความสำเร็จที่ผ่านมาทำให้สามารถส่งออกสู่ตลาดเอเชีย ญี่ปุ่น และตลาดยุโรป สำหรับสินค้าเครื่องหนังโดยเฉพาะอย่างยิ่งกระเป๋าถือสตรีได้รับความนิยมอย่างมากทั้งในประเทศและในต่างประเทศ สำหรับแนวคิดในการทำธุรกิจสร้างสรรค์ คุณสมชัย ได้ให้แนวคิดไว้ว่า การทำธุรกิจที่ต้องอาศัยความคิดสร้างสรรค์นั้น ผู้ทำธุรกิจจะต้องคิดนอกกรอบ แต่ก่อนที่จะคิดนอกกรอบ จะต้องคิดเรื่องที่อยู่ในกรอบให้ครบ รู้เรื่องในกรอบอย่างละเอียด ก่อนที่จะกระโดดออกมานอกกรอบ โดยยึดหลักสามประการ คือ


  1. ทำอะไรต้องรู้จริง ในเรื่องที่จะทำ
  2. เมื่อรู้จริงแล้วต้องลงมือทำ
  3. ต้องมีความมุ่งมั่นที่จะทำให้สำเร็จ

การทำงานในเรื่องที่ตัวเองรักจะทำให้สามารถทำให้งานนั้นประสบความสำเร็จ เหมือนที่คุณสมชัยรักในเรื่องการออกแบบเสื้อผ้า และหันมาเรียนรู้และลงมือทำด้วยความมุ่งมั่น จนประสบความสำเร็จ โดยการบริหารบริษัทจะทำให้บริษัทเปรียบเสมือนครอบครัว ทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของบริษัท


สำหรับการทำงานด้านสร้างสรรค์ จะต้องใช้สมองสองซีกให้เท่ากัน โดยที่สมองซีกขวาเป็นส่วนใช้งานสำหรับความคิดสร้างสรรค์ และซีกซ้ายจะใช้สำหรับการคำนวณ คือ ขณะที่คิดจะสร้างงานก็ต้องคำนวณถึงความน่าจะเป็นที่จะเกิดขึ้นเพื่อไม่ให้การดำเนินธุรกิจเกิดข้อผิดพลาด โดยการสร้างสรรค์งานจะต้องคำนึงถึงกลุ่มเป้าหมายหรือลูกค้า ทั้งนี้เพื่อการออกแบบสินค้าให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย ที่มีความต้องการที่ต่างกัน โดยลูกค้ายินดีที่จะจ่ายเงินเพื่อซื้อความพอใจ และหากลูกค้าต้องการซื้อความสุขใจก็ยินดีที่จะจ่ายเงินเพื่อให้ได้สินค้านั้นมาเป็นของตน ไม่ว่าสินค้านั้นจะราคาแพงขนาดไหนก็ตาม


การทำการตลาดธุรกิจสร้างสรรค์ ต้องศึกษาความต้องการของคนแต่ละรุ่น หรือ แต่ละ Generation เพราะคนแต่ละรุ่นจะมีความต้องการที่แตกต่างกันออกไป เพื่อให้สินค้าสามารถตอบสนองคนได้ทุกวัย และหากสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้มากก็จะทำให้มีโอกาสในการขยายธุรกิจให้เติบโตยิ่งใหญ่ได้มากขึ้นเท่านั้น


อย่างไรก็ตามก่อนที่จะเติบโตเพื่อเป็นผู้ดำเนินธุรกิจขนาดใหญ่ จะต้องเริ่มต้นจากธุรกิจขนาดเล็กก่อนแล้วค่อยขยายการเติบโต คือ สามารถคิดให้ใหญ่ก่อนแต่ค่อยๆ เริ่มต้นและขยายตัวเมื่อมีความมั่นคง ควรมีการจดบันทึกหรือบันทึกสิ่งต่างๆ ที่พบเจอระหว่างการทำธุรกิจ เพื่อนำมาใช้ในการวิเคราะห์และประเมินเหตุการณ์ว่าควรจะแก้ปัญหาอย่างไร คุณสมชัยได้ทิ้งท้ายไว้ว่า “มือละฟ้าขาติดดิน” คือ ในขณะที่เอื้อมมือให้สูงขาก็ยังคงมีที่ยืน ไม่ตกลงมา หมายถึง การไปให้ถึงจุดหมายโดยไม่ประมาทนั่นเอง


ดาวน์โหลดเอกสาร (pdf ขนาด 1789.34 KB)