OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

OKMD Family | เรียนรู้ ปรับตัว กับทักษะแห่งอนาคต

343 ครั้ง | 29 กันยายน 2564
หลายท่านคงได้ยินคำว่าทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 กันมาบ้างแล้ว อย่างที่เห็นว่าโลกปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทกับการใช้ชีวิตและการทำงาน ภาคเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป การทำงานที่ถูกแทนที่ด้วยเทคโนโลยีนั้นทำให้ทักษะการทำงานแบบเก่าอาจใช้ไม่ได้สำหรับการทำงานในอนาคต ผู้ที่สามารถปรับตัวโดยใช้ทักษะต่างๆ ที่เหมาะสมในการรับมือกับสถานการณ์ใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นจึงจะสามารถปรับตัวได้เท่าทันโลกที่เปลี่ยนแปลงไปได้

มาดูกันว่าทักษะแห่งอนาคตที่เหมาะสมกับศตวรรษที่ 21 นั้นมีอะไรกันบ้างโดยปุ๋ม เพ็ญวิษา เกียรติดุริยกุล

ชมคลิป และยังสามารถอ่านในรูปแบบบทความได้ที่ www.okmd.or.th/okmd-kratooktomkit/4425/