OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

OKMD Family | ประเพณีอุ้มพระดำน้ำ ศรัทธาแห่งสายน้ำของชาวเมืองเพชรบูรณ์

3808 ครั้ง | 10 ตุลาคม 2564
“อุ้มพระดำน้ำ” ประเพณีเก่าแก่ของชาวเมืองเพชรบูรณ์ ว่ากันว่าประเพณีนี้ถูกสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นมากว่า 400 ปี ถือเป็นประเพณีหนึ่งเดียวในโลก ที่มีตำนานมหัศจรรย์...แห่งลำน้ำป่าสัก อันเป็นที่มาของ “พระพุทธมหาธรรมราชา” พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง

ผู้เป็นพ่อเมืองหรือผู้ว่าราชการจังหวัดในปัจจุบัน จะเป็นผู้อัญเชิญพระพุทธมหาธรรมราชา ไปประกอบพิธีอุ้มพระดำน้ำในแม่น้ำป่าสัก บริเวณท่าน้ำหน้าวัดโบสถ์ชนะมาร ในวันแรม 15 ค่ำ เดือน 10 ช่วงวันสารทไทยของทุกปี

มารู้จักตำนานสุดทึ่งของประเพณีอุ้มพระดำน้ำ ศรัทธาแห่งสายน้ำของชาวเมืองเพชรบูรณ์ กับโป้ ปรันตป์ บุญแก้ว