OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

OKMD Family | ปล่อยสัตว์ยังไง ให้ดีต่อใจ ดีต่อระบบนิเวศ

449 ครั้ง | 28 ตุลาคม 2564
เมื่อพูดถึงการทำบุญ เราก็มักทำเพื่อความสบายใจ ปัจจุบันนี้การทำบุญที่ยังคงเป็นที่นิยมตลอดมาคือ การปล่อยสัตว์ และยังมีอีกหลากหลายวิธีในการทำบุญสามารถทำได้ตามความสะดวกของแต่ละคน

หลายท่านเลือกปล่อยสัตว์ตามความหมาย เพราะเชื่อว่าบุญนี้จะช่วยเสริมโชคลาภ บุญบารมีและนำสิ่งที่ไม่ดีออกไปจากชีวิต

รู้ไหมว่า สัตว์ที่ถูกปล่อยไปนั้น รอดบ้าง ไม่รอดบ้าง เกิดผลกระทบอย่างไรกับระบบนิเวศกันบ้าง OKMD Family จะมาเล่าถึงปล่อยสัตว์ยังไง ให้ดีต่อใจ ดีต่อระบบนิเวศ กับโป้ ปรันตป์ บุญแก้ว