OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

OKMD Family | กระทงหัวหอม

608 ครั้ง | 14 พฤศจิกายน 2564
ลอยกระทง เป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณ ซึ่งทำกันมาตามความเชื่อว่าเป็นการถวายสักการะรอยพระพุทธบาท และขอขมาพระแม่คงคา ที่ให้พวกเราได้ใช้ ได้ดื่มกินน้ำ รวมไปถึงการทิ้งสิ่งปฏิกูลต่างๆ ลงในแม่น้ำลำคลอง

เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีลอยกระทง OKMD Family ชวนมาทำกระทงง่ายๆ จากของที่หาได้ง่ายในครัว เป็นกิจกรรมเล็กน่ารักๆ ไว้ทำร่วมกันภายในครอบครัวและเหล่าเพื่อนฝูง

ลอยกระทงเพื่อส่งบุญให้เราสุขใจ มาเรียนรู้และลงมือทำกระทงหัวหอมปีนี้ ไปกับ โป้ ปรันตป์ บุญแก้ว และ โอห์ม อัมรินทรา ทิพย์บุญราช