OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

OKMD Family | เมื่อเด็กเล็กต้องไปโรงเรียนในยุค New Normal

456 ครั้ง | 21 พฤศจิกายน 2564
ในสถานการณ์ปัจจุบัน โรงเรียนต่างเตรียมความพร้อมที่จะเปิดเรียนแบบ on site หลังจากที่เรียนออนไลน์มานาน เนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด 19  คุณพ่อคุณแม่จึงต้องเตรียมตัวที่จะให้เด็กๆ มีความพร้อมที่จะไปโรงเรียนได้อย่างปลอดภัย
 
เรามีวิธีการง่ายๆ มาแนะนำ เพื่อให้คุณพ่อคุณแม่ ได้นำไปฝึกปฏิบัติกับเด็กๆ เพื่อให้เป็นกิจวัตรประจำวันที่แต่ละครอบครัวสามารถนำไปใช้ได้ เด็กๆ จะได้เรียนรู้ที่จะรับมือและปรับพฤติกรรมให้เกิดความปลอดภัยทั้งที่บ้านและที่โรงเรียน
 
พบกับ 6 วิธีการการเตรียมตัว เมื่อเด็กเล็กต้องไปโรงเรียนในยุค New Normal โดย อ้อ อารีย์รัชต์  ชวกาญจนกิจ