OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

OKMD Family | พื้นที่สีเขียวขนาดเล็ก สำหรับคนเมืองสาย Green

526 ครั้ง | 16 พฤศจิกายน 2564
ท่ามกลางสถานการณ์โรคระบาด รวมทั้งการต้องปรับตัวในการดำรงชีวิตในยุค New Normal ผู้คนเคร่งเครียด ต้องการและโหยหาธรรมชาติมากกว่าเดิม

เชื่อหรือไม่ แค่ต้นไม้ไม่กี่ต้นก็สามารถช่วยลดความเครียด ความเหนื่อยล้า และฟื้นฟูทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิตของเราให้ดีขึ้นได้อย่างน่าประหลาดใจ มาสร้างพื้นที่สีเขียวไว้เป็นแหล่งผลิตโอโซนส่วนตัวกันเถอะ

ไปผ่อนคลายกับพื้นที่สีเขียวขนาดเล็กสำหรับคนเมืองสาย Green กับอั๋น อรเลขา เพ็งพริ้ง