OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

OKMD Family | กิจกรรมชะลอความชราสมอง “วัยเก๋า” ตอนที่ 2

337 ครั้ง | 7 พฤศจิกายน 2564
สมองที่ทำงานจำเจซ้ำซากอยู่กับสิ่งเดิมๆ วิธีเดิมๆ โดยไม่มีการปรับเปลี่ยนประยุกต์ หรือท้าทายกับสิ่งใหม่ เมื่อก้าวเข้าสู่วัยที่ความสามารถของสมองเริ่มเสื่อมถอย โอกาสที่เซลล์สมองจำนวนมากที่ไม่ได้ใช้งานจะถูกลิดทอนและเสื่อมสภาพไปก็มีมากขึ้น ดังนั้น การที่เราหมั่นกระตุ้นให้สมองทำงานเชื่อมต่อกันอยู่เสมอจึงเป็นการรักษาความสมดุลแข็งแรงของเซลล์สมอง “วัยเก๋า” ให้คงสภาพดีและใช้งานต่อไปได้ ตามกฎ Use it or lose it

ไปรู้จักกับกิจกรรมหลากหลายที่ช่วยพัฒนาการเรียนรู้และชะลอการเสื่อมถอยของสมองได้ โดยจะเน้นที่ความแปลกใหม่ การเชื่อมโยงประสบการณ์ การกระตุ้นประสาทสัมผัส การเคลื่อนไหวร่างกาย  และการปรับอารมณ์ให้เป็นไปในเชิงบวก กับอีก 3 ชุดกิจกรรมที่นำมาฝาก เพิ่มเติมต่อเนื่องจากที่ได้แนะนำไว้ในตอนที่ 1 โดย หูหนู นลินี โสรณสุทธิ