OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

OKMD Family | แนะนำหนังสือ Surrounded by Idiots วิธีเอาตัวรอดในวงล้อมคนงี่เง่า

659 ครั้ง | 16 พฤศจิกายน 2564
ในแต่ละวัน เราต้องอยู่ท่ามกลางคนรอบตัวหรือเพื่อนร่วมงานมากมาย ซึ่งคนเหล่านั้นล้วนแต่คิด พูด แสดงออกหรือมีวิธีการทำงานที่แตกต่างจากเรา จนเราอดคิดไม่ได้ว่า ทำไมเราต้องอยู่และทำงานท่ามกลางคนงี่เง่าเหล่านี้ 

หนังสือ วิธีเอาตัวรอด ในวงล้อมคนงี่เง่า : Surrounded by Idiots) หนังสือขายดีระดับ International Best Seller ของโธมัส เอริคสัน ผู้เชี่ยวชาญด้านพฤติกรรม ช่วยทำให้เราเข้าใจคนอื่นรอบข้างที่ต้องพบเจออยู่ทุกวัน  รู้ถึงจุดดี จุดด้อยและการปรับตัวให้เข้ากับคนแต่ละกลุ่ม รวมถึงจัดการกับคนงี่เง่าเหล่านั้น ให้กลายเป็นคนรอบข้างแสนดีหรือเป็นทีมงานที่มีศักยภาพของเรา  

ไปดูเทคนิคดีๆ เพื่อรับมือและเอาตัวรอดในวงล้อมคนงี่เง่ากับโอ๊ต สิทธิพร พูลสวัสดิ์