OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

OKMD Family | The Very Hungry Caterpillar หนอนจอมหิว โดย Eric Carle

352 ครั้ง | 19 กันยายน 2564
นิทานยอดนิยมที่เด็กไทยควรอ่าน...โรงเรียนอนุบาลควรมี หนอนจอมหิว : The Very Hungry Caterpillar สุดยอดหนังสือภาพเพื่อการเรียนรู้รอบด้านสำหรับเด็กที่แต่งโดย Eric Carle 

Eric Carle เป็นผู้แต่งและนักวาดภาพประกอบหนังสือมากกว่า 70 เล่มสำหรับเด็กเล็ก รวมถึงหนังสือที่โด่งดังที่สุดของเขา ติดตามความน่ารักของนิทานเล่มนี้โดย หม่อน ธนิตา สูตรสุวรรณ