OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

OKMD Family | เปลี่ยนขยะ (อาหาร) ให้เป็นปุ๋ย

186 ครั้ง | 27 สิงหาคม 2564
คุณจัดการกับเศษอาหารที่เหลือจากการรับประทานอาหารแต่ละมื้ออย่างไร

หลายๆ บ้านจัดการด้วยการเก็บรวบรวมใส่ถุงไว้แล้วรอรถขยะมารับไปจัดการ แต่ถ้าเก็บไว้นานก็จะเกิดการหมักหมมและส่งกลิ่นเหม็นรบกวน แต่รู้หรือไม่ว่าเราสามารถจัดการกับขยะอาหารในบ้านได้ โดยการเปลี่ยนขยะอาหารในบ้านคุณให้กลายเป็นปุ๋ยหมัก ซึ่งนอกจากจะเป็นการจัดการขยะแล้ว ยังจะได้ปุ๋ยไว้ใส่ต้นไม้ในบ้าน และประหยัดค่าใช้จ่ายด้วย

เรียนรู้วิธีการลงมือทำปุ๋ยจากเศษอาหาร ปุ๋ยเปลือกไข่ และปุ๋ยกากกาแฟ ได้ใน OKMD Family ตอน “เปลี่ยนขยะ (อาหาร) ให้เป็นปุ๋ย” โดย โอห์ม อัมรินทรา ทิพย์บุญราช