OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

OKMD Family | สวนขวดแก้ว (Terrarium)

166 ครั้ง | 26 สิงหาคม 2564
สวนขวดแก้ว เป็นการย่อส่วนพื้นที่สีเขียวจากสวนที่มีพื้นที่ใหญ่ลงมาใส่ไว้ในขวดแก้วหรือโหลแก้วหลากหลายรูปทรงซึ่งกำลังได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากเป็นการสร้างพื้นที่สีเขียวอีกรูปแบบหนึ่งที่เต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ ประหยัดพื้นที่ และสามารถนำไปตกแต่งได้หลากหลายบริเวณ อีกทั้งยังดูแลง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกอีกด้วย ที่สำคัญใครๆ ก็สามารถจัดสวนขวดแก้วได้ด้วยตัวเอง 

ไปเรียนรู้การจัดสวนขวดแก้วเก๋ๆ ด้วยกันกับ อั๋น อรเลขา เพ็งพริ้ง