OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

OKMD Family | 5 ห้องสมุด น่าเที่ยว เรียน รู้

195 ครั้ง | 25 สิงหาคม 2564
ทุกวันนี้ ห้องสมุดไม่ได้เป็นเพียงแหล่งรวบรวมหนังสือและสื่อต่างๆ เพื่อให้บริการกับสาธารณชนเท่านั้น แต่ทุกวันนี้ห้องสมุดหลายแห่งเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีความโดดเด่นสวยงามทางด้านสถาปัตยกรรม ด้วยการออกแบบก่อสร้างอาคาร การจัดวางองค์ประกอบอื่นๆ ที่ล้วนมีเอกลักษณ์เไม่เหมือนใคร ผสมผสานกับการนำเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้ในการให้บริการ รวมถึงกิจกรรมความรู้ สาระบันเทิงต่างๆ เพื่อสนองต่อความต้องการของบรรดานักอ่านทั้งหลายให้มากที่สุด  ห้องสมุด หรือหอสมุดจึงเป็นมากกว่าแค่สถานที่รวมหนังสือธรรมดาๆ แต่คืองานศิลปะที่ไม่อาจละสายตาไปได้ง่ายๆ 

เชื่อว่าบรรดานักอ่านตัวยง คงคิดเหมือนกันว่า ถ้าเมืองไทยมีสถานที่ที่น่าเที่ยวและเรียนรู้ได้ด้วย แบบนี้บ้าง... น่าจะดีไม่น้อย

ไปดู 5 ห้องสมุดน่าเที่ยว-เรียน-รู้ ที่สำคัญระดับโลก กับ บุ๊ค คณิณยา กนิษฐสังกาศ