OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

OKMD Family | 7 ขั้นตอนการล้างมือ

179 ครั้ง | 20 สิงหาคม 2564
จากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด19 ในปัจจุบัน ทำให้เราต้องให้ความสำคัญกับสุขอนามัยกันมากขึ้น เพื่อป้องกันโรคระบาดและโรคติดต่อ โดยวิธีที่ง่ายและประหยัดก็คือ การล้างมือ เพราะเราใช้มือในการสัมผัสหยิบจับสิ่งของ ซึ่งอาจจะเป็นสื่อกลางที่จะนำเชื้อโรคเข้าสู่ตัวเรา ฉะนั้น เราจึงควรการหมั่นล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ที่มีความเข้มข้นของแอลกอฮอล์ 70% ขึ้นไป

แต่การล้างมือที่เราทำกันอยู่ ถูกต้องและสามารถป้องกันเชื้อโรคได้จริงหรือไม่

มาเรียนรู้วิธีการล้างมือที่ถูกวิธีได้ใน “7 ขั้นตอนการล้างมือ” โดย โอห์ม อัมรินทรา ทิพย์บุญราช