OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

OKMD Family | กิจกรรมเปิดสมองออนไลน์สำหรับเด็กปฐมวัย ตอนที่ 2

163 ครั้ง | 17 สิงหาคม 2564
“กิจกรรมเปิดสมอง” ตอนที่ 2 นี้จะช่วยกระตุ้นสมอง ร่างกาย อารมณ์ และจิตใจ ให้เด็กปฐมวัย เปิดรับการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี ในยามที่เด็กๆ รู้สึกล้าจากการเรียน หรือเริ่มรู้สึกเบื่อหน่ายกับเนื้อหา กิจกรรมวอร์ม อัพ หรือกิจกรรมเปิดสมองเหล่านี้ จะช่วยปรับอารมณ์ให้เด็กๆ กลับมาพร้อมสำหรับการเรียน และมีสมาธิจดจ่อมากขึ้น และเรียนรู้ต่อไปได้

เป็นที่เข้าใจกันดีอยู่แล้วว่า การนั่งนิ่งจ้องมองจอคอมพิวเตอร์หรือจอโทรศัพท์สมาร์ทโฟนนานๆ ไม่ใช่รูปแบบการเรียนรู้ที่เหมาะสำหรับเด็กเล็ก ดังนั้น การให้เด็กๆ ได้เคลื่อนไหว ฝึกสังเกตโดยใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 และใช้ร่างกายแสดงท่าทางต่างๆ จึงมีความจำเป็นในการจัดการเรียนรู้ออนไลน์สำหรับเด็กปฐมวัย เพื่อกระตุ้นให้เด็กๆ ตื่นตัวและมีสมาธิ OKMD FAMILY จึงขอชวนคุณครูและเด็กๆ มาร่วมเคลื่อนไหวร่างกาย ฝึกใช้ประสาทสัมผัส และแสดงท่าทางหน้าจอในห้องเรียนออนไลน์ไปพร้อมๆ กัน ทั้งในคาบเรียนและช่วงพักเบรกระหว่างคาบเรียน เติมความสดชื่นและกระตุ้นความพร้อมในการเรียนรู้ไปด้วยกันกับ หูหนู นลินี  โสรณสุทธิ

#okmd #okmdia #OKMDFamily